Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de top-10 veelgestelde vragen.
Veel informatie vindt u ook in de filmpjes 'Iris geeft antwoord'. Zoals informatie over verhuizen, overlijden, betalen, WOZ, aanmaning en dwangbevel.  

U hoeft niets te doen. De gemeente geeft uw nieuwe adres aan ons door.

Belastingen voor afval, riool of schoonmaken van afvalwater
Verhuist u binnen dezelfde gemeente? Dan verandert de belasting niet. Gaat u bij iemand inwonen of niet zelfstandig wonen? Dan passen we de belasting automatisch aan.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan kan het zijn dat het bedrag van de belasting verandert. We passen dat automatisch aan een verrekenen het bedrag.

Belastingen voor watersystemen
Voor ingezetenen verandert de belasting niet. De belastingaanslag voor dat jaar blijft geldig. U krijgt geen nieuwe aanslag. Een ingezetene is iemand die woont in het werkgebied van het Waterschap. Hij of zij staat op 1 januari van dat jaar ingeschreven in het persoonsregister van een gemeente in dat werkgebied.

Voor onroerende zaakbelasting verandert de belasting ook niet. De belastingaanslag voor dat jaar blijft geldig.

U kunt bezwaar maken. U moet dat doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking staat. U maakt bezwaar via Zelf online regelen. Let op: dat geldt niet als u in de gemeente Breda woont. Dan maakt u bezwaar via hun loket.

Wilt u bezwaar maken voor een WOZ van een object dat niet in een van onze gemeenten staat? Gaat u dan naar de gemeente waar het object staat.

Verandert uw WOZ? Dan horen wij dat van de gemeente. We passen dan de belastingen aan. U krijgt dan van ons een brief. Dat kan maximaal 3 maanden duren.

Was u op 1 januari eigenaar? Dan moet u voor dat jaar de onroerende zaakbelasting en belasting van het Waterschap betalen. U kunt het wel verrekenen met de nieuwe eigenaar. Dat moet u doen bij de notaris, dat doen wij niet. Het is niet verplicht. 

Wij sturen geen acceptgirokaarten meer. In 2019 verdwijnt de acceptgirokaart in Nederland. U moet het bedrag zelf overmaken via:

-          een automatische incasso (dit kunt u regelen via Zelf online regelen)
-          internetbankieren
-          een overschrijvingskaart
-          contant of pin bij een GWK Travelex-kantoor

Zorg ervoor dat u het betaalt voor de vervaldatum. Die datum staat op uw aanslagbiljet. 

U regelt een automatische incasso met ons via Zelf online regelen

Ja. U krijgt de belastingaanslag in Breda:

-          eind januari als u een woning huurt;
-          eind februari als u eigenaar van een woning bent.

Betaalt u automatisch als huurder? Dan schrijven we het bedrag eind februari van uw rekening. U betaalt in 10 keer. De laatste keer is in november.

 

Nee. U heeft altijd eerst een belastingaanslag gekregen. Via Zelf online regelen kunt u zien of u een aanslag heeft gekregen. U heeft daarvoor uw DigiD-code nodig. Misschien heeft u of uw zaakwaarnemer u aangemeld bij MijnOverheid. U krijgt dan geen aanslag meer op papier via de post. U vindt uw aanslag dan in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Het kan ook om een gecombineerde aanslag zijn.

U moet belasting betalen als u op 1 januari een niet-woning gebruikte. Een niet-woning is bijvoorbeeld een perceel, weiland of terrein. Het kan zijn dat u voor meer jaren een belastingaanslag krijgt. We proberen de aanslagen zo snel mogelijk te sturen, maar dat lukt niet altijd. Daarom mogen we aanslagen sturen voor meer jaren. We mogen dat zelfs na 3 jaar nog doen. Dit staat in artikel 11, lid 2 van de Algemene wet over Rijksbelastingen.

Bent u het er niet mee eens dat u gebruiker was? Dan kunt u bezwaar maken als:
-          het perceel, weiland of terrein op 1 januari te koop of te huur stond;
-          het perceel, weiland of terrein op 1 januari braak lag;
-          u niet de goede vergunningen had op 1 januari.

Dan bent niet u de gebruiker, maar de eigenaar. Zorg dat u zoveel mogelijk informatie of bewijs meestuurt als u bezwaar maakt. Dan gaat het sneller. Verhuurt u het perceel, weiland of terrein op dit moment? Stuur dan de gegevens van de huurder mee én de datum waarop de huur begon.

U hoeft ons dat niet te laten weten. Dat horen we van de gemeente.

We horen wel graag welk adres we moeten gebruiken voor administratie. Woonde de overledene alleen? Wilt u ons dan een adres doorgeven van iemand die de administratie regelt? U kunt het adres doorgeven via ons contactformulier. Hartelijk dank. Wij regelen dan de administratie met de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratie. Wordt de belasting minder? Dan sturen hierover informatie naar het nieuwe adres.

Woonde de overledene niet alleen? Dan houden we hetzelfde adres aan voor de administratie. 

Een aanslagbiljet is een brief waarop staat:
-          welke belastingen u moet betalen;
-          hoeveel u moet betalen;
-          voor welke datum u moet betalen;
-          de grondslagen: dat zijn de cijfers waarop de belastingen gebaseerd zijn.
Bijvoorbeeld: het aantal mensen waarmee u woont, de WOZ of het aantal keer dat uw afval opgehaald is.

 

pdf-icoon.gif Toelichting aanslagbiljet 2018

pdf-icoon.gif Toelichting aanslagbiljet 2016