Tarieven 2023

Belastingtarieven Zundert 2023

Belastingsoort 2023
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1077 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1755 %
Niet-woningen gebruikers 0,1501 %
Rioolheffing   
Eigenarendeel € 141,58
Gebruikersdeel woning € 118,54
Gebruikersdeel niet-woning € 118,54
Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf:
verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3
€ 0,56
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 € 0,44
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 € 0,31
verhoogd vanaf 10.001 per m3 € 0,12
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 197,00
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 234,00
per vuilniszak voor restafval € 1,50
90 ltr gft-container € 45,35
140 ltr gft-container € 111,35
240 ltr gft-container € 185,50
per lediging restafvalcontainer, eerste dertien ledigingen € 7,00
per lediging restafvalcontainer, vanaf de veertiende lediging € 15,00
per inworp ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter € 1,00
per inworp ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter  € 2,00
Vastrecht bedrijfsafval, per perceel (exclusief BTW) € 234,00
90 ltr gft-container (exclusief BTW) € 45,35
140 ltr gft-container(exclusief BTW) € 111,35
240 ltr gft-container (exclusief BTW) € 185,50
Hondenbelasting  
Per hond € 32,86
Per kennel € 298,15