voor ongebouwde stukken grond

Iedereen heeft belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Daarvoor betaalt u belastingen voor het werk van Waterschap Brabantse Delta. Deze belastingen heffen we van alle eigenaren. 

Hoe berekenen we de belasting?

Het tarief van de belasting is afhankelijk van de categorie waar de grond in valt. Er is een tarief voor openbare verharde wegen, een tarief voor natuurterreinen en één tarief voor de rest. Het tarief is een bedrag per hectare en een hectare is 10.000m2. De gegevens over de grond krijgen we van het Kadaster. U betaalt belasting als u op 1 januari eigenaar was van het stuk grond.

Wat gebeurt er als u de grond verkoopt?

U betaalt alleen belasting voor grond waarvan u op 1 januari eigenaar was. U bent en blijft deze belasting verschuldigd, wel kunt u afspraken maken met de nieuwe eigenaren om dit te verrekenen.