Tarieven 2021

Belastingtarieven Moerdijk 2021

Belastingsoort 2021
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0857%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,3041%
Niet-woningen gebruikers 0,2422%
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden € 198,72
Meerpersoonshuishouden € 264,95
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt:  
a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 € 258,27
    -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 € 428,70
b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning € 428,70
c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) € 485,55
d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal € 105,93
e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) 

€ 105,93

Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 402,00
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 402,00
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,86
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 222,57
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 296,74
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 296,74