Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de top-10 veelgestelde vragen.
Veel informatie vindt u ook in de filmpjes 'Iris geeft antwoord'. Zoals informatie over verhuizen, overlijden, betalen, kostendelersnorm, aanmaning en dwangbevel.  

Wij sturen geen acceptgirokaarten meer. In 2019 verdwijnt de acceptgirokaart in Nederland. U moet het bedrag zelf overmaken via:

-          een automatische incasso (dit kunt u regelen via Zelf online regelen)
-          internetbankieren
-          een overschrijvingskaart
-          contant of pin bij een GWK Travelex-kantoor

Zorg ervoor dat u het betaalt voor de vervaldatum. Die datum staat op uw aanslagbiljet. 

Voor onbebouwde stukken grond moet ook belasting betaald worden. De eigenaar betaalt dan watersysteemheffing voor het waterschap.

Heeft het stuk grond ook een WOZ-Waarde?
Dan betalen de eigenaar en de gebruiker van het stuk grond ook onroerende zaakbelasting voor de gemeente.

 

U kunt bezwaar maken. U moet dat doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking staat. U maakt bezwaar via Zelf online regelen.

Wilt u bezwaar maken voor een WOZ van een object dat niet in een van onze gemeenten staat? Gaat u dan naar de gemeente waar het object staat.

Verandert uw WOZ? Dan horen wij dat van de gemeente. We passen dan de belastingen aan. U krijgt dan van ons een brief. Dat kan maximaal 3 maanden duren.

Was u op 1 januari eigenaar? Dan moet u voor dat jaar de onroerende zaakbelasting en belasting van het Waterschap betalen. U kunt het wel verrekenen met de nieuwe eigenaar. Dat moet u doen bij de notaris, dat doen wij niet. Het is niet verplicht. 

Via Zelf online regelen kunt u zien of u een aanslag heeft gekregen. U heeft daarvoor uw DigiD-code nodig. Misschien heeft u of uw zaakwaarnemer u aangemeld bij MijnOverheid. U krijgt dan geen aanslag meer op papier via de post. U vindt uw aanslag dan in uw Berichtenbox van MijnOverheid

 

U hoeft ons dat niet te laten weten. Dat horen we van de gemeente. We horen wel graag welk adres we moeten gebruiken voor onze administratie.

Woonde de overledene alleen?
Wilt u ons dan een adres doorgeven van iemand die de administratie regelt? U kunt het adres doorgeven via ons contactformulier. Hartelijk dank. Wij regelen dan de administratie met de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratie. Wordt de belasting minder? Dan sturen wij hierover informatie naar het nieuwe adres.

Woonde de overledene niet alleen?
Dan houden we hetzelfde adres aan voor de administratie. 

U regelt een automatische incasso met ons via Zelf online regelen

U hoeft niets te doen. De gemeente geeft uw nieuwe adres aan ons door.

Verhuist u naar een andere gemeente, gaat u bij iemand inwonen of niet zelfstandig wonen?
Dan passen we de belasting automatisch aan.

Welke belastingen worden aangepast?
Als u naar een andere gemeente verhuist dan passen we de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting aan.

Verhuist u buiten het gebied van het waterschap?
Dan passen we ook de zuiveringsheffing aan.

Ja. U krijgt de belastingaanslag in Breda:

-          eind januari als u een woning huurt;
-          eind februari als u eigenaar van een woning bent.

Betaalt u automatisch als huurder? Dan schrijven we het bedrag eind februari van uw rekening. U betaalt in 10 keer. De laatste keer is in november.

Een aanslagbiljet is een brief waarop staat:
-          welke belastingen u moet betalen;
-          hoeveel u moet betalen;
-          voor welke datum u moet betalen;
-          de grondslagen: dat zijn de cijfers waarop de belastingen gebaseerd zijn.
Bijvoorbeeld: het aantal mensen waarmee u woont, de WOZ of het aantal keer dat uw afval opgehaald is.