Belasting voor uw bedrijfsafval

U betaalt alleen voor bedrijfsafval als u ook echt afval aanbiedt.

In welke gemeenten betaalt u via de Belastingsamenwerking voor uw bedrijfsafval?

  • gemeente Etten-Leur
  • gemeente Loon op Zand
  • gemeente Moerdijk
  • gemeente Zundert

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken. Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent'.