Belastingen van het waterschap

Belasting voor het schoonmaken van afvalwater

Zuiveringsheffing woonruimten
Zuiveringsheffing bedrijven

Belasting voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater

Verontreinigingsheffing woonruimten
Verontreinigingsheffing bedrijven

Belasting voor het watersysteem

Voor ingezetenen
Voor gebouwen
Voor onbebouwde grond