Tarieven 2023

Belastingtarieven Etten-Leur 2023

Belastingsoort 2023
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0781%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1896%
Niet-woningen gebruikers 0,1631%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 191,88 
Boven 500 m3 per m3 € 0,31 
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 216,12
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer € 7,50
Per inworp van afvalstoffen in ondergrondse restafvalcontainer  € 2,50
Per aanbieding van afvalstoffen in bemeterde rolcontainer € 1,25
Voor het achterlaten van grof huishoudelijk afval op de milieustraat per ½ m3 waarbij de eerste 2 eenheden van ½ m3 niet worden berekend € 12,50
Voor het gebruik van een BIG Bag € 99,00
Voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrecht  
Vastrecht per perceel € 155,81
Per extra container (max. één extra container per soort) € 18,00
Per lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer  € 7,50
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 49,56
Voor elke volgende hond € 62,88
Per kennel € 297,00