Zundert

U betaalt rioolheffing voor:

  • het inzamelen en het afvoeren van afvalwater
  • het inzamelen en het verwerken van hemelwater
  • het voorkomen van problemen met de grondwaterstand.

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen.

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruikers en eigenaren van alle gebouwen of stukken grond van waaruit direct of indirect afvalwater, hemelwater, grondwater, of oppervlaktewater naar de gemeentelijke riolering gaat.

Als delen van een gebouw of stuk grond los van elkaar gebruikt worden dan moet er voor elk deel betaald worden.

Als twee of meer van die delen samen als één groot geheel gebruikt worden, dan zien we dat als één deel waar belasting voor betaald moet worden.

Hoe berekenen we de rioolheffing?

Als eigenaar betaalt u altijd een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag aan de hand van de hoeveelheid water die is geloosd. Omdat niet iedereen meet hoeveel water er geloosd wordt, gaat de gemeente er van uit dat je dezelfde hoeveelheid water loost als dat je inneemt. De hoeveelheid ingenomen water krijgen wij aangeleverd van de waterleverancier. Het kan zijn dat een deel van het ingenomen water niet wordt geloosd. Als dat het geval is, dan krijgt u aftrek. Deze aftrek krijgt u alleen als:

  • u meer dan 3.000m3 niet heeft geloosd,
  • u 20% of meer van het ingenomen water niet heeft geloosd.