Tarieven 2022

Belastingtarieven Zundert 2022

Belastingsoort 2022
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1260%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1950%
Niet-woningen gebruikers 0,1559%
Rioolheffing   
Eigenarendeel € 134,20
Gebruikersdeel woning € 111,85
Gebruikersdeel niet-woning € 111,85

Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf:
verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3

€ 0,50
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 € 0,39
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 € 0,28

verhoogd vanaf 10.001 per m3

€ 0,12
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 169,48
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 201,40
per vuilniszak voor restafval € 1,50
90 ltr gft-container € 36,81
140 ltr gft-container € 90,36
240 ltr gft-container € 150,60
Vastrecht bedrijfsafval, per perceel (exclusief BTW) € 201,40
90 ltr gft-container (exclusief BTW) € 36,81
140 ltr gft-container(exclusief BTW) € 90,36
240 ltr gft-container (exclusief BTW) € 150,60
Hondenbelasting  
Per hond € 32,53
Per kennel € 295,20