Tarieven 2024

Belastingtarieven Zundert 2024

Belastingsoort 2024
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1056 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1790 %
Niet-woningen gebruikers 0,1516 %
Rioolheffing   
Eigenarendeel woning € 161,43
Gebruikersdeel woning € 131,74
Eigenarendeel niet-woning € 161,43
Gebruikersdeel niet-woning € 131,74
Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf:
verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3
€ 0,59
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 € 0,46
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 € 0,33
verhoogd vanaf 10.001 per m3 € 0,13
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 270,00
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 380,00
Extra restafval container 140 liter € 50,00
eerste 13 ledigingen restafvalcontainer per lediging € 7,14
vanaf 14 ledigingen restafvalcontainer per lediging € 15,30
per inworp ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter € 1,02
per inworp ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter  € 2,04
Hondenbelasting geen