WOZ bezwaar

- eigenaren en gebruikers die een WOZ-beschikking hebben gekregen
- eigenaren of gebruikers die niet op de WOZ-beschikking staan
- erfgenamen van de overleden eigenaar of gebruiker
- een gemachtigde met een volmacht van de eigenaar of gebruiker

Een volmacht is een geschreven tekst waarin staat dat de eigenaar het goed vindt dat de gemachtigde bezwaar maakt. Deze tekst moet getekend zijn door de eigenaar. 

Voorbeelden:

- U bent het niet eens met de WOZ-waarde.
- De grenzen van uw onroerende zaak kloppen niet.
- De tenaamstelling klopt niet.

U moet binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar maken.
Bent u te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dat betekent dat we nog wel onderzoeken of uw bezwaar terecht is. Maar u kunt niet meer in beroep bij de Rechtbank.
De WOZ-waarde wordt alleen ambtshalve verlaagd als blijkt dat deze meer dan 20% te hoog is vastgesteld met een minimum van € 5.000,00.

Voor een onroerende zaak in de deelnemende gemeenten, maakt u bezwaar via de QR-code op uw aanslagbiljet of via Zelf online regelen.

U moet de volgende gegevens doorgeven:
- uw naam
- uw adres
- het nummer van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet
- de soort belasting waar u bezwaar tegen maakt
- de datum waarop u bezwaar maakt
- de redenen dat u bezwaar maakt: waarom bent u het er niet meer eens?
- een kopie van de huurovereenkomst als u huurt
- bewijs dat u een sociale huurwoning huurt

Let op:
- U moet binnen 6 weken na de WOZ-beschikking bezwaar maken.
- U moet in het Nederlands bezwaar maken.

Voor het einde van het jaar
De gemeente moet voor het einde van het jaar een uitspraak doen. Hoe lang het duurt, hangt af van:
- de redenen van uw bezwaar;
- of er onderzoek nodig is.

We behandelen de bezwaren zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst.

Vanaf half november binnen 6 weken
Maakt u minder dan 6 weken voor het einde van het jaar bezwaar? Dan kan het langer duren. 

Ja. U kunt ‘pro forma’ bezwaar maken als u nog niet alle bewijs heeft. Dat betekent dat we nog niet naar de inhoud kijken.

-          U maakt bezwaar binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking en/of het aanslagbiljet.
-          U schrijft in uw bezwaar dat u later de reden aan ons doorgeeft.
-          U krijgt van ons een e-mail of brief dat we uw bezwaar ontvangen hebben.
-          In onze e-mail of brief staat voor wanneer we uw redenen graag ontvangen. 

Bent u het niet eens met de reactie op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

- U schrijft een brief binnen 6 weken na de datum van de reactie op uw bezwaar.
- U zet in de brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • het besluit waar u het niet mee eens ben
  • de redenen dat u het er niet mee eens bent

- U schrijft de brief in het Nederlands.
- U stuurt de brief naar:

De Rechtbank Zeeland-West Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH BREDA

U kunt ook iemand een volmacht geven om voor u in beroep te gaan. Een volmacht is een geschreven tekst waarin staat dat de eigenaar het goed vindt dat de gemachtigde in beroep gaat. Deze tekst moet getekend zijn door de eigenaar.

Neem contact op met de Rechtbank Breda via (076) 531 13 08.

Ja. U kunt ‘pro forma’ in beroep gaan als u nog niet alle bewijs heeft. Dat betekent dat we nog niet naar de inhoud kijken.

- U schrijft een brief binnen 6 weken na de datum van de reactie op uw bezwaar.
- U zet in de brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • het besluit waar u het niet mee eens bent

-  U schrijft de brief in het Nederlands.
-  U stuurt de brief naar:

De Rechtbank Zeeland-West Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH BREDA

U krijgt dan een brief terug waarin staat wanneer u de reden van uw bezwaar moet geven. Als u dat niet op tijd doet, wordt uw beroep niet-ontvankelijk. Dat betekent dat het niet naar de Rechtbank gaat. 

We kijken naar de toestand (gereedheidspercentage) van de woning op 1 januari van het belastingjaar 2024 (toestandsdatum) en naar waardepeildatum 1 januari 2023.

Wij kunnen fouten maken. Het blijft mensenwerk. Door bezwaar te maken, laat u weten dat u misschien een fout ontdekt heeft. U kunt altijd bezwaar maken tegen een fout. Dat staat in de wet.