Proclaimer

1 maart 2024

De Belastingsamenwerking West-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan horen wij dit graag van u. Onder ‘Contact’ ziet u hoe en op welke manieren (digitaal, telefonisch, schriftelijk, persoonlijk) u ons kunt bereiken.

Auteursrecht

De Belastingsamenwerking West-Brabant bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.bwbrabant.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via contact kunt u informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

Uw privacy

Alle informatie die u de Belastingsamenwerking West-Brabant verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) worden slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen gebruikt. Deze gegevens worden nooit ter identificatie van individuele personen gebruikt. Gegevens over u of uw computer worden niet uitgelezen met een cookie of met andere middelen.

Digitaal aanvragen

Via deze site kunt u producten en diensten van de Belastingsamenwerking West-Brabant digitaal afnemen of een reactie insturen. Voor het digitaal insturen van een reactie- en aanvraagformulieren kan uw DigiD inlogcode nodig zijn. De persoonsgegevens die u in uw formulier vermeldt, gebruikt de Belastingsamenwerking West-Brabant voor de afhandeling van uw (aan)vraag. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw gegevens worden opgenomen en/of verwerkt in een of meer gegevensbestanden. De Belastingsamenwerking West-Brabant houdt zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. 

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de Belastingsamenwerking West-Brabant worden geëxploiteerd. De Belastingsamenwerking West-Brabant heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.