Voor welke belastingen is een automatische incasso mogelijk?

Welke belastingen kunt u betalen via een automatische incasso?

 • voorlopige en definitieve aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
 • voorlopige en definitieve aanslag rioolheffing grootverbruik
 • watersysteemheffing
 • onroerende zaakbelastingen
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • (woon)forensenbelasting
 • bedrijfsinvesteringszone (in de gemeente Bergen op Zoom)
 • voorlopige aanslag toeristenbelasting
 • voorlopige aanslag watertoeristenbelasting


Onderstaande belastingen kunnen niet via een automatische incasso worden afgeschreven:

 • bedrijfsinvesteringszone 
 • grafrechten
 • havengeld
 • leges
 • parkeerbelasting
 • lijkbezorgingsrechten
 • marktgelden
 • precario
 • retributiebelasting
 • reclamebelasting 
 • definitieve aanslag toeristenbelasting
 • definitieve aanslag watertoeristenbelasting
 • woonforensenbelasting