Welk gedrag verwachten wij van bezoekers?

We hebben 13 afspraken voor onze bezoekers gemaakt. Deze hebben we gemaakt om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. 

1. U meldt zich altijd eerst bij de receptie

2. U neemt een geldig legitimatiebewijs mee
U moet altijd een geldig legitimatiebewijs hebben in een gebouw van de overheid. Dus ook bij ons. Een geldig legitimatiebewijs is:

  • een paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Europees identiteitsbewijs
  • een Nederlands vreemdelingendocument

3. U neemt geen huisdieren mee
U mag alleen een hulphond meenemen.

4. U maakt geen foto’s of filmopnamen

5. U stelt ons niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw spullen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van uw spullen in ons gebouw.

6. U maakt geen rommel in ons gebouw

7. U maakt niets kapot in ons gebouw
We bellen de politie als u iets kapot maakt. De kosten zijn voor u.

8. U rookt niet in ons gebouw
U moet dan het gebouw verlaten.

9. U drinkt geen alcohol in ons gebouw
U moet dan het gebouw verlaten.

10. U gebruikt geen drugs in ons gebouw
U moet dan het gebouw verlaten.

11. U scheldt, schreeuwt of discrimineert niet
U maakt ook geen seksistische opmerkingen. Wij geven u eerst een waarschuwing. Blijft u het doen, dan helpen we u niet en bellen we de politie.

12. U bedreigt onze medewerkers niet
Met bedreiging bedoelen we: aan iemand zitten, schelden, vloeken, schoppen, slaan. Dit noemen we verbaal en lichamelijk geweld. Als u dat doet, helpen we u niet. Gebeurt het vaker, dan mag u het gebouw niet meer in. We doen dan aangifte bij de politie voor een proces-verbaal.

13. U neemt geen wapens of gevaarlijke voorwerpen mee
We praten niet met u als u een wapen of ander gevaarlijk voorwerp bij zich heeft. We bellen dan ook de politie.