Hondenbelasting

Bent u houder van een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen.

Wie betaalt hondenbelasting?

Als inwoner van de volgende gemeenten betaalt u hondenbelasting als u 1 of meer honden of een kennel houdt:

 • gemeente Etten-Leur
 • gemeente Loon op Zand
 • gemeente Oosterhout
 • gemeente Woensdrecht

De hondenbelasting geldt ook voor:

 • honden in het buitengebied (dit zijn alle gebieden buiten de bebouwde kom)
 • honden die niet op grond van de gemeente komen
 • honden in een kennel

U betaalt belasting per hond of per kennel.

Hoeveel moet u betalen?

Elke gemeente heeft een ander tarief. Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente.

Wanneer laat u ons weten dat u een hond houdt?

U moet ons laten weten dat u een hond houdt wanneer u in één van bovenstaande gemeente woont of gaat wonen. Dat doet u via Zelf online regelen Doe dat binnen 2 weken nadat u houder van een hond bent geworden. Zodra wij uw bericht gekregen hebben, registreren wij uw hond. U betaalt hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand. U krijg van ons een aanslag.

Hoe controleren wij dat u als houder van een hond geregistreerd staat?

Elk jaar controleren wij u of u een hond houdt.

Wat doet u als u geen hond meer houdt?

Laat het ons weten dat u verhuist of geen hond meer houdt. Als de aanslag hondenbelasting op uw naam staat, kunt u de hond afmelden. Dat doet u via Zelf online regelen. Uw aanslag wordt lager. U krijgt vervolgens een zogenaamde 'verminderingsbrief' waarin het nieuwe aanslagbedrag staat.

Wat doet u als u verhuist?

Als u verhuist binnen onderstaande gemeenten:

 • gemeente Etten-Leur
 • gemeente Loon op Zand
 • gemeente Oosterhout
 • gemeente Woensdrecht

Dan krijgt u van ons een verminderingsbrief waarin staat dat u vanaf de eerstvolgende maand geen hondenbelasting meer betaalt voor uw oude gemeente. Ook sturen wij u een nieuwe aanslag hondenbelasting (vanaf de eerstvolgende maand) voor uw nieuwe gemeente.

Verhuist u naar een andere gemeente dan bovengenoemde gemeenten?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan een zogenaamde 'verminderingsbrief' met een aangepast aanslagbedrag.

Kunt u de hondenbelasting niet betalen?

Heeft u geen geld en verdient u te weinig om de hondenbelasting te betalen? Dan kunt u bij ons voor sommige gemeenten kwijtschelding aanvragen. U doet dat via 'Als u niet kunt betalen'. Wij kijken dan naar uw financiële situatie. Het hangt van uw financiële situatie af of u wel of niet moet betalen. U kunt alleen voor uw eerste hond om kwijtschelding vragen als u woont in:

 • gemeente Etten-Leur
 • gemeente Loon op Zand
 • gemeente Oosterhout

U kunt niet om kwijtschelding vragen als u woont in de gemeente Woensdrecht

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'