Tarieven 2024

Belastingtarieven Moerdijk 2024

Belastingsoort 2024
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0750 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,3493 %
Niet-woningen gebruikers 0,2804 %
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 237,16
Eénpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 432,57
Meerpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 316,21
Meerpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 511,62
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning tot en met 500 m3 € 316,21
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning van 501 m3  t/m 1.000 m3  € 511,62
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning vanaf 1.001 m, per m3 € 0,71
Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 479,97
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1.000 m3 € 479,97
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 1,03
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 267,53
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 356,70
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 356,70