Verordeningen 2020

Verordeningen Breda

 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Hondenbelasting      
 • BIZ Ginneken eigenaren 2019-2023
 • BIZ Ginneken gebruikers 2019-2023
 • BIZ Haagdijk en Tolbrugstraat eigenaren 2019-2023
 • BIZ Hazeldonk 2020-2024
 • Havengelden                                                                                                   
 • Leges   
 • Lijkbezorgingsrechten                                                                                        
 • Markt- en reclamegelden                                                                             
 • Parkeerbelastingen                                       
 • Precariobelasting
 • Reclamebelasting Binnenstad                                           
 • Reclamebelasting Prinsenbeek
 • Reclamebelasting Ulvenhout                                                                                    
 • Toeristenbelasting