Hoe gaat u in beroep?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

U schrijft een brief of reageert online
Op onze uitspraak staat een datum. U schrijft een brief binnen 6 weken na die datum. In uw reactie moet staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • het besluit waar u het niet mee eens bent
  • de redenen dat u het er niet mee eens bent

U stuurt uw brief naar:
De Rechtbank Zeeland-West Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH BREDA

U kunt online in beroep gaan 
U hebt dan uw DigiD nodig. Dit doet u bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Per e-mail communiceren met de rechtbank is niet mogelijk.

Volmacht
U kunt ook iemand anders een ‘volmacht’ geven om voor u in beroep te gaan. Een volmacht is een brief waarin staat dat u het goed vindt dat die ander voor u in beroep gaat. Zorg dat uw handtekening in de brief staat.