Wanneer krijgt u een aanmaning?

Wanneer krijgt u een aanmaning?
Een aanmaning is een brief van ons waarin we u vragen de belasting te betalen. U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Het is de eerste actie die we doen als u niet op tijd betaalt.

Wat kost een aanmaning?
U betaalt ‘aanmaningskosten’. De aanmaningkosten zijn:

-           €   9,00 als u € 453,00 of minder belasting moet betalen;
-           € 19,00 als u € 454,00 of meer belasting moet betalen.

Wat doet u als u een aanmaning krijgt?
Kijk in Zelf online regelen welk bedrag u nog niet betaald heeft. Betaal het bedrag binnen 14 dagen. Als u op tijd betaalt, zorgt u ervoor dat u geen dwangbevel krijgt.

Wat doet u als u wel betaald heeft?
Kijk in Zelf online regelen welk bedrag u nog niet betaald heeft. Heeft u wel betaald? En het goede rekeningnummer gebruikt: NL86 BNGH 0285 1542 65? Het juiste betalingskenmerk gebruikt? Neem dan contact op met ons.