Wanneer krijgt u een aanmaning?

Wanneer krijgt u een aanmaning?
Een aanmaning is een brief van ons waarin we u vragen de belasting te betalen. U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Het is de eerste actie die we doen als u niet op tijd betaalt.

Wat kost een aanmaning?
U betaalt ‘aanmaningskosten’. De hoogte van de aanmaningkosten kunt u terugvinden in artikel 3 van de kostenwet

Wat doet u als u een aanmaning krijgt?
Kijk in Zelf online regelen welk bedrag u nog niet betaald heeft. Betaal het bedrag binnen 14 dagen. Als u op tijd betaalt, zorgt u ervoor dat u geen dwangbevel krijgt. Lukt het u niet om tijdig te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit verder te bespreken. Onze ervaring is dat we bij contact bijna altijd samen een oplossing vinden. 

Wat doet u als u wel betaald heeft?
Kijk in Zelf online regelen welk bedrag u nog niet betaald heeft.
Heeft u wel betaald?
- en het goede rekeningnummer gebruikt: NL86 BNGH 0285 1542 65
- en het juiste betalingskenmerk gebruikt?
Neem dan contact op met ons.