Hoe maakt u bezwaar?

Op het aanslagbiljet of de legesnota staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na die datum bezwaar maken. Dat doet u bij voorkeur online via de QR-code op uw aanslagbiljet of via Zelf online regelen

Als u die mogelijkheid niet heeft, schrijf ons een brief. In uw bezwaar moet staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • het nummer van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet
  • de soort belasting waar u bezwaar tegen maakt
  • de datum waarop u bezwaar maakt
  • de redenen dat u bezwaar maakt: waarom bent u het er niet mee eens?
  • U moet ook bewijsstukken meesturen. Uit die bewijsstukken moet duidelijk zijn waarom de aanslag niet klopt 

Let op: Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. 

Wilt u uitstel om te betalen?
Dan kunt u om ‘uitstel van betaling’ vragen. Dit kan alleen voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Dat doet u in hetzelfde formulier waarin u laat weten dat u bezwaar maakt. Geef dit dan aan bij opmerkingen/toelichtingen.

Krijgt u uitstel?
Dan moet u nog wel betalen voor het deel waar u geen bezwaar tegen maakt en dus geen uitstel voor heeft. 
Houdt u er dan rekening mee dat er invorderingsrente verschuldigd kan worden op het moment dat na de vervaldatum van de aanslag wordt betaald.

Heeft u een automatische incasso?
Uitstel van betaling zorgt ervoor dat uw automatische incasso geheel of gedeeltelijk even stopt. Na de uitspraak op het bezwaar zal deze eventueel weer gaan lopen voor de resterende termijnen.