Hoe maakt u bezwaar?

Op het aanslagbiljet, de legesnota of een naheffingsaanslag parkeerbelasting staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na die datum bezwaar maken. Dat doet u bij voorkeur online via Zelf online regelen

Als u die mogelijkheid niet heeft, schrijf ons een brief. In uw bezwaar moet staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • het nummer van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet
  • de soort belasting waar u bezwaar tegen maakt
  • de datum waarop u bezwaar maakt
  • de redenen dat u bezwaar maakt: waarom bent u het er niet mee eens?
  • U moet ook bewijsstukken meesturen. Uit die bewijsstukken moet duidelijk zijn waarom de aanslag niet klopt 

Let op: Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. 

Wilt u uitstel om te betalen?
Dan kunt u om ‘uitstel van betaling’ vragen. Dit kan alleen voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Dat doet u in hetzelfde formulier waarin u laat weten dat u bezwaar maakt. Geef dit dan aan bij opmerkingen/toelichtingen.

Krijgt u uitstel?
Dan moet u nog wel betalen voor het deel waar u geen bezwaar tegen maakt en dus geen uitstel voor heeft.