Woo-verzoek indienen

Hoe kan ik informatie opvragen?

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U kunt bijna alle overheidsinformatie opvragen. Sommige informatie mag niet openbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. De bescherming van deze gegevens is dan belangrijker dan de openbaarheid ervan.

De Woo geldt alleen voor het inzien van bestaande informatie en bestuursdocumenten en dus niet voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers. 

U kunt een Woo-verzoek indienen door een mail te sturen naar: woo@bwbrabant.nl