voor gebouwen

Iedereen heeft belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Daarvoor betaalt u belastingen voor het werk van Waterschap Brabantse Delta. Deze belastingen heffen we van alle eigenaren. 

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting is een % van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ieder jaar door de gemeente waarbinnen uw eigendom staat bepaald. U betaalt de belasting als u op 1 januari eigenaar was. Er is geen verschil in tarief tussen woningen en niet-woningen.

Wat gebeurt er als u uw woning verkoopt?

U betaalt alleen belasting voor gebouwen waarvan u op 1 januari eigenaar was, als u in de loop van het jaar een woning koopt of verkoopt dan wordt deze belasting door de notaris verrekend.