Retributies

U betaalt aan de gemeente als:

  • u een vergunning heeft gevraagd en gekregen
  • u rechtverkrijgende bent
  • u grond van de gemeente gebruikt
  • u diensten van het gemeentebestuur gebruikt. 

In welke gemeenten betaalt u retributie(s)?

  • in de gemeente Dongen
  • in de gemeente Loon op Zand
  • in de gemeente Oosterhout

Hoeveel moet u betalen?


Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?


U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de retributie(s) niet betalen?


U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor retributie(s).

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?


Niets. Wij regelen de retributie(s) niet voor de gemeenten.