Opvallende verandering in de WOZ-waarde

Een opvallende verandering in de WOZ-waarde kan diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: 

 • een verandering aan het ‘object’. Dit kan zijn een verbouwing, aanbouw, renovatie, verbetering of een bijgebouw dat is geplaatst.
   
 • een wijziging in de oppervlakte na aan- of verkoop van grond, of een herberekening van de woonoppervlakte kan ook zorgen voor een bovengemiddelde waardestijging.
   
 • vergunningsvrije bouwwerken die al eerder zijn gebouwd, maar afgelopen jaar pas zijn meegenomen in de waardebepaling.
   
 • waardestijging doordat in uw omgeving vergelijkbare woningen bovengemiddeld zijn verkocht. 
   
 • nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2023 en voor 1 januari 2024 zijn opgeleverd worden nu voor 100% getaxeerd.
   
 • nieuwbouwwoningen die nog niet 100% gereed zijn op 1 januari 2024, worden op het percentage gereedheid gecontroleerd en getaxeerd.
   
 • verwijderen van asbest. 
   
 • de corona-correctie van afgelopen jaren is niet meer van toepassing. Hierdoor kan de WOZ-waarde bovengemiddeld stijgen ten opzichte van de vorige taxatie waarbij corona-correctie is toegepast.