Belasting voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?

Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.  

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij uw eigen ondernemersvereningingen.

Wie betaalt BIZ?

Gebruikers en/of eigenaren van een pand gelegen in een BIZ-gebied betalen een BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Gebruikers en/of eigenaren betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden en/of in eigendom zijn. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen. De BIZ is een tijdstipbelasting en dit betekent dat er voor het opleggen van de belastingaanslag wordt gekeken naar de situatie op 1 januari.

Breda

 • Bedrijventerrein ‘Steenakker’
 • Bedrijventerrein ‘Breda Oost'
 • Bedrijventerrein ‘Hazeldonk’
 • Wilhelminastraat
 • Haagdijk en Tolbrugstraat
 • Ginneken

Oosterhout

 • Industrieterrein ‘Weststad’
 • Oosterhout binnenstad

Bergen op Zoom

Vanaf belastingjaar 2023 wordt er in het centrum BIZ geheven.

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken. Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'