Belasting voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?
Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.  

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij uw eigen ondernemersvereningingen.

Wie betaalt BIZ?
Ondernemers of eigenaren in een gebied betalen de BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

Peildatum voor de belastingplicht is 1 januari.

Voor de volgende gebieden is een BIZ verordening vastgesteld: 

 • Bergen op Zoom:
  2 gebieden in de binnenstad. (wordt geheven van de gebruiker)
 • Breda:
  bedrijventerrein ‘Steenakker’ (wordt geheven van de gebruiker) bedrijventerreinen ‘Breda Oost’ (wordt geheven van de gebruiker)
  winkelcentrum ‘De Donk’ (wordt geheven van de gebruiker én de eigenaar) Wilhelminastraat (wordt geheven van de eigenaar)Oosterhout:
 • Oosterhout
  industrieterrein ‘Weststad’ (wordt geheven van de gebruiker)
  binnenstad (wordt geheven van eigenaren én gebruikers)
   

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'