Belasting voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?
Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.  

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij uw eigen ondernemersvereningingen.

Wie betaalt BIZ?
Gebruikers en/of eigenaren van een pand gelegen in een BIZ-gebied betalen een BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Gebruikers en/of eigenaren betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden en/of in eigendom zijn. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen. De BIZ is een tijdstipbelasting en dit betekent dat er voor het opleggen van de belastingaanslag wordt gekeken naar de situatie op 1 januari.

Breda:

 • Bedrijventerrein ‘Steenakker’
 • Bedrijventerrein ‘Breda Oost'
 • Bedrijventerrein ‘Hazeldonk’
 • Winkelcentrum ‘De Donk’
 • Wilhelminastraat
 • Haagdijk en Tolbrugstraat
 • Ginneken

Oosterhout:

 • Industrieterrein ‘Weststad’
 • Oosterhout binnenstad

Bergen op Zoom:
Vanaf belastingjaar 2023 wordt er in het centrum BIZ geheven.
Over belastingjaren 2021 en 2022 wordt BIZ gemeente Bergen op Zoom niet opgelegd. Maar over het belastingjaar 2020 kunnen er nog wel aanslagen worden verstuurd.

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'