Belasting voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?
Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.  

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij uw eigen ondernemersvereningingen.

Wie betaalt BIZ?
Gebruikers en/of eigenaren van een pand gelegen in een BIZ-gebied betalen een BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Gebruikers en/of eigenaren betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden en/of in eigendom zijn. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen. De BIZ is een tijdstipbelasting en dit betekent dat er voor het opleggen van de belastingaanslag wordt gekeken naar de situatie op 1 januari.

Breda:

 • Bedrijventerrein ‘Steenakker’;
 • Bedrijventerrein ‘Breda Oost’;
 • Bedrijventerrein ‘Hazeldonk’;
 • Winkelcentrum ‘De Donk’;
 • Wilhelminastraat;
 • Haagdijk en Tolbrugstraat;
 • Ginneken.

Oosterhout:

 • Industrieterrein ‘Weststad’;
 • Oosterhout binnenstad.

Bergen op Zoom:
Vanaf belastingjaar 2021 is er geen BIZ meer in de gemeente Bergen op Zoom. Maar over het belastingjaar 2020 kunnen er nog wel aanslagen worden verstuurd.

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'