Aanwijzingsbesluiten en mandaten

 

Mandaat Dagelijks Bestuur afdoen WOB verzoeken
Mandaat Algemeen Bestuur afdoen WOB verzoeken
Aanwijzing heffingsambtenaar 2018
Aanwijzing heffingsambtenaar 2016
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2018
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2016
Aanwijzing- en Mandaatbesluit BAG 2016
Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 2016
Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar 2016