Aanwijzingsbesluiten en mandaten

Aanwijzing heffingsambtenaar 2023
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2023
Aanwijzing heffingsambtenaar 2019
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2019
Aanwijzing heffingsambtenaar 2018
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2018
Aanwijzing heffingsambtenaar 2016
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2016

Aanwijzing en mandaat BAG 2022
Mandaat en volmacht regeling BWB 2020
Aanwijzing- en Mandaatbesluit BAG 2016
Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 2016
Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar 2016
Mandaat Dagelijks Bestuur afdoen WOB verzoeken
Mandaat Algemeen Bestuur afdoen WOB verzoeken