Aanwijzingsbesluiten en mandaten

Aanwijzing heffingsambtenaar 2019
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2019
Aanwijzing heffingsambtenaar 2018
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2018
Aanwijzing heffingsambtenaar 2016
Aanwijzing invorderingsambtenaar 2016


Mandaat en volmacht regeling BWB 2020
Aanwijzing- en Mandaatbesluit BAG 2016
Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 2016
Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar 2016
Mandaat Dagelijks Bestuur afdoen WOB verzoeken
Mandaat Algemeen Bestuur afdoen WOB verzoeken