Reclamebelasting

U betaalt belasting voor openbare aankondigingen in letters, symbolen en/of kleuren die vanaf de openbare weg te zien zijn.

In welke gemeenten betaalt u reclamebelasting?

  • gemeente Bergen op Zoom
  • gemeente Breda
  • gemeente Roosendaal

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Hoe berekenen we de belasting?
Dat is per gemeente anders:

Bergen op Zoom
De gemeente Bergen op Zoom kijkt naar de oppervlakte van de reclame. Bekijk de Verordening reclamebelasting Bergen op Zoom 2019.

Let op! Met ingang van 1 januari 2019 is artikel 4.b Vrijstellingen aangepast door de Gemeenteraad. Dit betekent dat aankondigingen (reclame) aangebracht tegen de binnenzijde van het raam, voortaan belast wordt voor de reclamebelasting. 

Breda
De gemeente Breda Binnenstad, Prinsenbeek en Ulvenhout kijken naar de WOZ-waarde van het gebouw. U krijgt een aanslagbiljet als u reclame heeft op een gebouw in het gebied waar een van de volgende verordeningen geldt:

De inkomsten van de reclamebelasting gaan naar de Stichting Ondernemersfonds Breda. Zij betalen daarmee activiteiten. De gemeente Breda laat dit weten aan de personen die belasting moeten betalen.

Roosendaal
De gemeente Roosendaal heeft vaste tarieven voor het gebied in de binnenstad waar de volgende verordening geldt: Verordening reclamebelasting Roosendaal Binnenstad 2019.

Vanaf 2016 heeft gemeente Roosendaal ook een verordening waar gekeken wordt naar de WOZ-waarde van panden waar een bedrijf is gevestigd. U ontvangt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw. Dat gebouw moet dan liggen op het bedrijventerrein Borchwerf I of Majoppeveld. Hiervoor geldt de ‘Verordening reclamebelasting Roosendaal bedrijventerrein. Borchwerf I en Majoppeveld 2019’.

De inkomsten van de reclamebelasting gaan naar de Stichting Ondernemersfonds Roosendaal. Zij betalen daarmee activiteiten. De stichting laat dit weten aan de personen die belasting moeten betalen.

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de reclamebelasting niet betalen?
U kunt helaas geen kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij regelen de reclamebelasting voor de gemeenten.