Reclamebelasting

U betaalt belasting voor openbare aankondigingen in letters, symbolen en/of kleuren die vanaf de openbare weg te zien zijn.

In welke gemeenten betaalt u reclamebelasting?

  • gemeente Breda
  • gemeente Dongen
  • gemeente Loon op Zand
  • gemeente Moerdijk
  • gemeente Roosendaal

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Hoe berekenen we de belasting?
Dat is per gemeente anders.

Bergen op Zoom
De gemeente Bergen op Zoom kijkt naar de oppervlakte van de reclame. Vanaf het belasingjaar 2020 worden er geen aanslagen reclamebelasing meer verzonden. Maar over belasingjaar 2019 kunnen er nog wel aanslagen worden gestuurd.

Breda
De gemeente Breda Binnenstad, Prinsenbeek en Ulvenhout kijken naar de WOZ-waarde van het gebouw. U krijgt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw in het gebied waar de verordening geldt. Ook het belastingbedrag vindt u in deze verordening van uw gemeente. 

De inkomsten van de reclamebelasting gaan naar de Stichting Ondernemersfonds Breda. Zij betalen daarmee activiteiten. De gemeente Breda laat dit weten aan de personen die belasting moeten betalen.

Dongen
De gemeente Dongen heeft voor het eerst reclamebelasting ingevoerd en geldt met ingang van 1 september 2020. Het is een verordening waar gekeken wordt naar de WOZ-waarde van panden waar een bedrijf is gevestigd. U krijgt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw in het gebied waar de verordening geldt. Ook het belastingbedrag vindt u in deze verordening van uw gemeente. 

Moerdijk
De gemeente Moerdijk heeft in 2020 voor het eerst reclamebelasting ingevoerd. Deze gemeente heeft vaste tarieven per bedrijfsruimte in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen. U krijgt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw in het gebied waar de verordening geldt. Ook het belastingbedrag vindt u in deze verordening van uw gemeente. 

Roosendaal
De gemeente Roosendaal heeft vaste tarieven voor het gebied in de binnenstad waar de verordening geldt.

Vanaf 2016 heeft gemeente Roosendaal ook een verordening waar gekeken wordt naar de WOZ-waarde van panden waar een bedrijf is gevestigd. U ontvangt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw. Dat gebouw moet dan liggen op het bedrijventerrein Borchwerf I of Majoppeveld. U krijgt een aanslagbiljet als u reclame heeft bij uw bedrijfsgebouw in het gebied waar de verordening geldt. Ook het belastingbedrag vindt u in deze verordening van uw gemeente. 

De inkomsten van de reclamebelasting bedrijventerreinen gaan naar de Stichting Ondernemersfonds Roosendaal. Zij betalen daarmee activiteiten. De stichting laat dit weten aan de personen die belasting moeten betalen.

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de reclamebelasting niet betalen?
U kunt helaas geen kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij leggen aanslagen reclamebelasting op. Ook voeren wij de controles uit.