WOZ-informatie formulier

Voor een betere waardebepaling met actuele informatie.

Wat is het WOZ-informatie formulier?
Dit formulier is een extra hulpmiddel voor opvragen en registreren van informatie en foto’s. De bronhouder (eigenaar en/of gebruiker van de woning) van die informatie krijgt een brief met de vraag om informatie (zie bijlage). In deze brief staat een QR-code, die je scant met een telefoon of tablet. Je komt dan op een website terecht en krijgt de vraag om de geboortedatum van degene die bij de BWB geregistreerd is als  belastingplichtige als extra controle in te vullen. Daarna volgen nog een paar vragen. Ook de vraag om foto’s te maken van bepaalde ruimtes in je woning. Na opslaan en verzenden komt deze informatie via een beveiligde omgeving in het waarderingssysteem van de BWB. De taxateur kan dan eenvoudig de je informatie beoordelen. 

Waarvoor gebruikt de BWB het WOZ-informatie formulier?
Dit formulier gebruikt de BWB om aanvullende gegevens op te vragen. Deze zijn nodig om een bezwaarschrift af te handelen en voor het verbeteren van bestanden. De BWB toetst deze aanvullende informatie en kan zo een betere WOZ-waarde bepalen/vaststellen. 

Hoe vaak krijg ik deze brief?
Dit formulier ontvangt u als er een bezwaarschrift is ingediend tegen de WOZ-waarde van uw woning.  

Ik kreeg een brief over een informatieverzoek/-beschikking aanvullende gegevens. Wat moet ik aanleveren?
U moet foto’s aanleveren van verschillende onderdelen van de woning. Bijvoorbeeld informatie over (de leeftijd van) aanwezige voorzieningen en of u dubbel glas heeft. Ook de binnenkant van de woning is belangrijk voor de WOZ-waarde.

Waarom moet ik foto’s aanleveren?
De BWB heeft deze foto’s nodig om de WOZ-waarde zo goed mogelijk vast te stellen. De Waarderingskamer, onze toezichthouder, controleert of wij de informatie goed in beeld hebben. Dat zorgt voor een betere WOZ-waardering. De Waarderingskamer stimuleert om op zo’n manier (extra) informatie te verzamelen. 

Meer weten over hoe de WOZ-waardering tot stand komt? Lees verder.

Is het verplicht om informatie te geven over de binnenkant van mijn woning?
Ja, dit is verplicht. De BWB moet bepaalde zaken registreren, zoals de staat van de woning. Dit volgt uit de waarderingsinstructie. De wettelijke bevoegdheid om informatie te vragen volgt uit de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Op de site van de Waarderingskamer, onze toezichthouder, vindt u meer informatie. De foto’s hebben wij nodig om de kenmerken van uw woning voldoende nauwkeurig te registreren. Levert u geen foto’s aan? Dan hebben we niet genoeg informatie. De BWB kan niet alle woningen persoonlijk bezoeken. Daarom vragen we uw hulp. Met de QR-code kunt u snel en makkelijk de informatie aanleveren. 

Wat is de wettelijke grondslag van deze verplichting?
Dit staat in de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). De regels in die wet over het aanleveren van gegevens gelden ook voor de Wet WOZ (artikel 30). De verplichting staat in artikel 47 en 50 van de AWR.

Wat moet ik doen als ik de informatie niet kan of niet wil leveren?
Neem dan contact op met de BWB. Bel naar 076 529 83 00 en we zoeken samen een goede oplossing. 

Wilt u geen informatie leveren? 
Dan kunnen we enkel aannemen wat de staat is van uw woning. Dit betekent dat we de WOZ-waarde bepalen op basis van wat we weten over uw woning. Het gevolg is omgekeerde bewijslast bij eventuele bezwaar- en/of beroepsfases (zie artikelen 25 lid 3 en 27e AWR).  

Wat als de QR-code niet werkt?
Neem dan contact op met de BWB, telefoonnummer 076 529 83 00.

Zijn mijn gegevens veilig bij de BWB? Hoe lang worden ze bewaard?
We slaan de gegevens op volgens de hoogst mogelijke veiligheidstandaarden. De versleutelde informatie staat op de server totdat de foto’s veilig in de BWB-omgeving staan. Dit is dezelfde techniek als bij internetbetalingen. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Hiermee voldoen we aan de strenge eisen voor informatiebeveiliging.
We bewaren uw foto’s niet langer dan nodig, en nooit langer dan 7 jaar.
Uiteraard delen we uw foto’s niet met andere instanties. De BWB gebruikt ze enkel om uw WOZ-waarde te bepalen.
 
Verandert de WOZ-waarde op basis van de foto’s?
Dat gebeurt alleen als daar een reden voor is. Als we de WOZ-waarde aanpassen, ziet u dat bij de aankomende WOZ-beschikking.
 
Is het informatieverzoek/-beschikking voor alle woningen?
Ja, de BWB controleert alle woningen, gespreid over meerdere jaren. Als er een bezwaarschrift is ingediend tegen de WOZ-waarde van uw woning dan ontvangt u altijd dit verzoek.