Tarieven 2020

Belastingtarieven Moerdijk 2020

Belastingsoort 2020
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0890%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2886%
Niet-woningen gebruikers 0,2299%
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden € 195,20
Meerpersoonshuishouden € 260,27
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt:  
a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 € 253,70
    -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 € 421,12
b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning € 421,12
c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) € 476,96
d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal € 104,06
e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) 

€ 104,06

Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 395,00
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 395,00
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,84
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 257,53
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 193,15
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 257,53