Over ons

Wie we zijn

We zijn een samenwerkingsverband van meerdere West-Brabantse gemeenten en een waterschap. Onze deelnemers zijn:

Wat we doen

Voor 12 gemeenten en een waterschap:

  • heffen en innen* we waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen
  • behandelen we bezwaar- en beroepschriften
  • informeren we burgers en bedrijven via de telefoon en onze website
  • voor sommige gemeenten doen we ook werk dat te maken heeft met de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

De gemeenten en het waterschap bepalen zelf hun beleid, tarieven en verordeningen.

*Heffen en innen betekent dat wij de aanslagbiljetten versturen en zorgen dat de belastingen betaald worden.

Waarom we dat doen

Belastingen leveren geld op voor onze deelnemers (gemeenten en het waterschap). Dat geld hebben onze deelnemers nodig om uw gemeente een prettige plek te maken om te leven. Het riool wordt er van schoon gehouden. Het afval wordt opgehaald. Het waterschap houdt ons water schoon.

Belasting heffen levert geld op, maar kost ook geld. De kosten die we moeten maken om de belasting voor onze deelnemers te heffen houden we graag zo laag mogelijk. Dat is voordelig voor onze deelnemers en uiteindelijk ook voor u als belastingbetaler.