Over ons

Wat doen wij? 

Voor 12 gemeenten en een waterschap:

- heffen en innen* we:

  • waterschapsbelastingen: zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffingen;
  • gemeentelijke belastingen: de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden- en toeristenbelasting;

- behandelen we bezwaar- en beroepschriften;
- informeren we burgers en bedrijven via de telefoon en onze website.

*Heffen en innen betekent dat wij de aanslagbiljetten versturen en zorgen dat de belastingen betaald worden.

Voor sommige gemeenten doen we ook werk dat te maken heeft met de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

De gemeenten en het Waterschap bepalen zelf hun beleid, tarieven en verordeningen.