Tarieven 2019

Belastingtarieven Etten-Leur 2019

Belastingsoort 2019
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1027%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1820%
Niet-woningen gebruikers 0,1580%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 203,64 
Boven 500 m3 per m3 € 0,29 
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 156,00
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer  € 6,00
Per inworp ondergrondse restafvalcontainer € 2,00
Per aanbieding bij bemeterde rolcontainer € 1,00
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 95,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrecht  
Vastrecht per perceel € 145,20
Per extra container papier of gft of restafval € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainer € 6,00
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 54,84
Voor elke volgende hond € 136,92
Per kennel € 328,68