Rucphen

U betaalt rioolheffing voor:

  • het inzamelen en het afvoeren van afvalwater
  • het inzamelen en het verwerken van hemelwater
  • het voorkomen van problemen met de grondwaterstand.

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen.

Wie betaalt rioolheffing?

De eigenaren van alle gebouwen of stukken grond van waaruit direct of indirect afvalwater, hemelwater, grondwater, of oppervlaktewater naar de gemeentelijke riolering gaat.

Als delen van een gebouw of stuk grond los van elkaar gebruikt worden dan moet er voor elk deel betaald worden.

Als twee of meer van die delen samen als één groot geheel gebruikt worden, dan zien we dat als één deel waar belasting voor betaald moet worden.

Hoe berekenen we de rioolheffing?

De heffing voor woningen is een vast bedrag, voor niet woningen is het een % van de WOZ-Waarde.