Vragen over belastingen van de gemeenten

U kunt bezwaar maken via zelf online regelen. U kunt ook bezwaar maken tegen een deel van de belastingaanslag. Bijvoorbeeld als u het alleen niet eens bent met de belasting voor het riool.

U kunt ook vragen om later te betalen. Dat heet uitstel van betaling. U kunt alleen om uitstel van betaling vragen voor dat deel waar u het niet mee eens bent. Voor de belastingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde (onroerende zaakbelastingen eigenaren/gebruikers en watersysteemheffing gebouwd) is uitstel van betaling niet mogelijk.

De gemeenteraad van uw gemeente besluit hoe hoog de belastingen van uw gemeente zijn. Het Waterschap dat in uw gemeente werkt, besluit hoe hoog de belastingen van water zijn. Zij zetten dit in documenten. Die documenten heten verordeningen. De verordeningen vindt u op onze site of de site van uw gemeente.