Vragen over veranderingen in wonen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dat ligt eraan of de belastingaanslag op uw naam of de naam van uw partner staat. 

-          Staat de belastingaanslag op naam van uw partner?
Dan neemt uw partner de belastingaanslag mee naar zijn of haar nieuwe adres. Hoeft hij of zij daar geen of minder belasting te betalen? Dan wordt zijn of haar aanslag minder. U krijgt dan een nieuwe belastingaanslag voor de maanden nadat uw partner verhuisd is.

-          Staat de belastingaanslag op uw naam?
Dan verandert er niets als u nog niet alleen woont. Woont u dan wel alleen? Dan hoeft u minder belasting te betalen voor zuiveringsheffing. De overige belastingen blijven hetzelfde.
 

Geef dit door aan de gemeente waar u ingeschreven staat. U krijgt dan een verminderingsnota voor de rioolbelasting, afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing. U betaalt dan geen belasting voor de maanden dat u niet meer in Nederland woont in dat jaar. U krijgt deze verminderingsnota binnen 6 weken nadat uw gemeente uw verhuizing verwerkt heeft.

U kunt ons een correspondentieadres doorgeven via Zelf online regelen. Zo kunt u ook vanuit het buitenland uw belastingzaken met ons regelen.

U moet uw gemeente uw nieuwe adres laten weten. Dat doet u bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Dat doe u ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen.

Gaat u niet zelfstandig wonen? Dus zonder eigen keuken, douche en toilet? Dan betaalt u vanaf het moment dat u verhuist automatisch minder rioolbelasting, afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing. 

Gaat u zelfstandig wonen met zorg? Dus met een eigen keuken, douche en toilet en zorg? Dan veranderen uw belastingen niet.

Gaat u na 1 januari alleen wonen? Dan heeft dat gevolgen voor uw belastingen voor het Waterschap.

U betaalt minder zuiveringsheffing. Dat gaat automatisch. U betaalt dan voor de overige maanden van dat jaar voor een eenpersoonshuishouden.
Voor de watersysteemheffing geldt geen regeling voor alleenwonenden. U kunt vragen om minder te hoeven betalen via Zelf online regelen.

U hoeft ons dat niet te laten weten. Dat horen we van de gemeente. We horen wel graag welk adres we moeten gebruiken voor administratie.

Woonde de overledene alleen? Wilt u ons dan een adres doorgeven van iemand die de administratie regelt? U kunt het adres doorgeven via ons contactformulier. Hartelijk dank. Wij regelen dan de administratie met de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratie. Wordt de belasting minder? Dan sturen we hierover informatie naar het nieuwe adres.

Woonde de overledene niet alleen? Dan houden we hetzelfde adres aan voor de administratie.

U hoeft ons niet te laten weten wat uw nieuwe adres is. Dat horen we van uw gemeente. U moet zich wel altijd inschrijven met uw nieuwe adres bij uw gemeente. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. Gaat uw bedrijf verhuizen? Dan moet u dat laten weten aan de Kamer van Koophandel.

Verhuist u binnen het werkgebied van de gemeente of het Waterschap? Dan is de hoogte van uw belastingen hetzelfde. Uw huidige aanslag vervalt niet en u ontvangt dus ook geen nieuwe aanslag.

Verhuist u naar een andere gemeente of naar een gebied van een ander Waterschap? Dan betaalt u automatisch minder belasting aan uw oude gemeente en oude Waterschap. U krijgt dan een nieuwe belastingaanslag van uw nieuwe gemeente en nieuwe Waterschap voor het aantal maanden dat u op uw nieuwe adres woont.