Tarieven 2022

Belastingtarieven Moerdijk 2022

Belastingsoort 2022
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0807 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,3206 %
Niet-woningen gebruikers 0,2653 %
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 201,10
Eénpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 366,80
Meerpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 268,13
Meerpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 433,83
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning tot en met 500 m3 € 268,13
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning van 501 m3  t/m 1.000 m3  € 433,83
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning vanaf 1.001 m, per m3 € 0,60
Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 407,00
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 407,00
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,87
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 255,11
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 340,14
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 340,14