Tarieven 2019

Belastingtarieven Moerdijk 2019

Belastingsoort 2019
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0938%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2937%
Niet-woningen gebruikers 0,2380%
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden € 186,00
Meerpersoonshuishouden € 248,00
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt:  
a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 € 241,85
    -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 € 401,45
b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning € 401,45
c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) € 454,65
d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal € 99,20
e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) 

€ 99,20

Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 395,00
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 395,00
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,84
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 229,19
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 171,89
Eén of meer containers, bestemd voor huishoudelijk afval, per container € 76,40
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 229,19