Vragen over betalen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

U krijgt eerst een aanmaning. Betaalt u dan niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. Betaalt u dan weer niet op tijd? Dan kunnen wij beslag leggen.

Voor de aanmaning, dwangbevel en beslaglegging betaalt u extra kosten.

Is er een reden waarom u niet op tijd kunt betalen? Neem dan contact op met ons.

U hoeft niets te doen. We storten het bedrag dat u te veel betaald heeft weer terug. Als er nog een andere aanslag openstaat, dan kunnen wij het teveel betaalde bedrag verrekenen met deze openstaande aanslag.

U kunt de belasting automatisch in 10 delen betalen.
U vraagt dan een automatische incasso aan via Zelf online regelen.

U geeft een ander rekeningnummer door in te loggen op Zelf online regelen. U gaat naar Incassorekening wijzigen onder het kopje Automatische incasso.

Neem contact op met uw bank. Wij krijgen geen informatie van de bank hierover. De bank mag ons geen privacygevoelige informatie geven.

Nee. U hoeft dan niet voor de vervaldatum te betalen. De vervaldatum is de datum die op uw aanslagbiljet staat. Zodra wij uw vraag voor ‘kwijtschelding’ gekregen hebben, stoppen wij de betaling. Dat geldt ook voor een automatische incasso. Komt u niet in aanmerking voor Kwijtschelding? Dan moet de aanslag door u voldaan worden (en ook de automatische incasso zal dan starten voor de resterende termijnen). We laten u dan eerst weten dat u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Aanslagen die u ontvangt na uitspraak van de wettelijke schuldsanering zijn 'nieuwe opkomende verplichtingen'. Deze moet u zelf betalen.

Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u de belasting moet betalen. Wilt u in delen betalen?
Dat kan via een automatische incasso of via een betalingsregeling. U kunt dit regelen via Zelf online regelen

U kunt zien of u een automatische incasso heeft:
-          op uw aanslagbiljet
-          via Zelf online regelen

 

Kunt of wilt u de belasting niet in één keer betalen?
Dan kunt u kiezen voor een automatische incasso of vragen om een betalingsregeling. 

Ik wil een automatische incasso.
Uw belasting betaalt u dan in 10 delen. U betaalt elke maand automatisch een deel. Na 10 maanden heeft u alles betaald. U kunt dit regelen voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen of voor beide. U regelt een automatische incasso via Zelf online regelen

Ik wil een betalingsregeling.
Is automatische incasso niet mogelijk, maar wilt u wel in delen betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling.U kunt zelf een betalingsregeling invoeren via Zelf online regelen
Wilt u een regeling die niet mogelijk is via Zelf online regelen of is uw regeling al een keer ingetrokken dan kunt u contact met ons opnemen.

Op welke datum halen we het geld van uw rekening?

Klikt u hier om te zien wanneer een automatische incasso plaats vindt.

 

Op het aanslagbiljet staat de datum waarop u betaald moet hebben. Dit noemen we de vervaldag, vervaldatum of vervaldata. Zorg dat u voor die datum betaald heeft. Dan voorkomt u dat u een aanmaning krijgt.

 

WUw bank kan op ons verzoek geld van uw rekening afschrijven. Dit gebeurd als wij een betalingsvordering doen of bankbeslag leggen. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. Door de openstaande schuld direct aan ons over te maken kan de bank op ons verzoek uw saldo weer vrijgeven.

We kunnen uw voorlopige teruggave van de Belastingdienst opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw voorlopige teruggave’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen.

We kunnen een deel van uw loon of uitkering opeisen. Dat noemen we ‘een vordering op uw loon of uitkering’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen .

Wij kunnen beslag leggen op uw auto en deze verkopen. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U voorkomt dit door de belasting toch nog zelf te betalen, lukt dit niet, neem dan contact met ons op.