Vragen over betalen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

U krijgt eerst een aanmaning. Betaalt u dan niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. Betaalt u dan weer niet op tijd dan kunnen wij beslag leggen.

Voor de aanmaning, dwangbevel en beslaglegging betaalt u extra kosten.

Is er een reden waarom u niet op tijd kunt betalen? Neem dan contact op met ons.

U hoeft niets te doen. We storten het bedrag dat u te veel betaald heeft weer terug. 

U kunt de belasting automatisch in 10 delen betalen.
U vraagt dan een automatische incasso aan via Zelf online regelen.

U geeft een ander rekeningnummer door in te loggen op Zelf online regelen. U gaat naar Incassorekening wijzigen onder het kopje Automatische incasso.

Neem contact op met uw bank. Wij krijgen geen informatie van de bank hierover. De bank mag ons geen privacygevoelige informatie geven.

Nee. U hoeft dan niet voor de vervaldatum te betalen. De vervaldatum is de datum die op uw aanslagbiljet staat. Zodra wij uw vraag voor ‘kwijtschelding’ gekregen hebben, stoppen wij de betaling. Dat geldt ook voor een automatische incasso. Gaat de kwijtschelding niet door? Dan start de betaling weer (en ook de automatische incasso). We laten u dan eerst weten dat de kwijtschelding niet doorgaat.

 

Aanslagen die u ontvangt na uitspraak van de wettelijke schuldsanering zijn 'nieuwe opkomende verplichtingen'. Deze moet u zelf betalen.

Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u de belasting moet betalen. Wilt u in delen betalen?
Dat kan via een automatische incasso of via een betalingsregeling. U kunt dit regelen via Zelf online regelen

U kunt zien of u een automatische incasso heeft:
-          op uw aanslagbiljet
-          via Zelf online regelen

 

Kunt of wilt u de belasting niet in één keer betalen?
Dan kunt u kiezen voor een automatische incasso of vragen om een betalingsregeling. 

Ik wil een automatische incasso.
Uw belasting betaalt u dan in 10 delen. U betaalt elke maand automatisch een deel. Na 10 maanden heeft u alles betaald. U kunt dit regelen voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen of voor beide. U regelt een automatische incasso via Zelf online regelen

Ik wil een betalingsregeling.
Is automatische incasso niet mogelijk, maar wilt u wel in delen betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling.U kunt zelf een betalingsregeling invoeren via Zelf online regelen
Wilt u een regeling die niet mogelijk is via Zelf online regelen of is uw regeling al een keer ingetrokken dan kunt u contact met ons opnemen.

Op welke datum halen we het geld van uw rekening?
Dit leest u bij ‘dagen dat we geld van uw rekening halen’:

Maand

Mutatiedatum

Dagen dat we geld van uw rekening halen

januari

22 januari 2021

28 januari 2021

februari

22 februari 2021

26 februari 2021

maart

24 maart 2021

29 maart 2021

april

22 april 2021

28 april 2021

mei

25 mei 2021

28 mei 2021

juni

22 juni 2021

28 juni 2021

juli

22 juli 2020

28 juli 2021

augustus

23 augustus 2021

27 augustus 2021

september

22 september 2021

28 september 2021

oktober

21 oktober 2021

28 oktober 2021

november

23 november 2021

29 november 2021

december

21 december 2021

28 december 2021

De mutatiedatum is de datum waarop veranderingen bekend moeten zijn. Stopt of verandert de betaling? En laat u ons dat weten voor de mutatiedatum? Dan gaat de verandering mee voor de volgende betaling. Horen we het na de mutatiedatum? Dan passen we het aan voor de betaling van een maand later.

Op het aanslagbiljet staat de datum waarop u betaald moet hebben. Dit noemen we de vervaldag, vervaldatum of vervaldata. Zorg dat u voor die datum betaald heeft. Dan voorkomt u dat u een aanmaning krijgt.

 

We kunnen geld van uw rekening halen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw rekening”. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U lost dit op door de belasting zelf te betalen. Als het tegoed op uw rekening hoger is dan het bedrag waarvoor beslag is gelegd, dan kunt u bij de bank vragen om een ‘spoedverklaring’.

We kunnen uw voorlopige teruggave van de Belastingdienst opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw voorlopige teruggave’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen.

We kunnen uw loon of uitkering opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw loon of uitkering’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen .

We kunnen een wielklem op uw auto zetten. Of beslag leggen op uw auto en deze afvoeren en eventueel verkopen. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U voorkomt dit door de belasting toch nog zelf te betalen, lukt dit niet, neem dan contact met ons op.