Zuiveringsheffing bedrijfsgebouwen

U betaalt belasting om het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte weer schoon te maken. Het gaat om afvalwater dat naar het riool gaat of direct naar het Waterschap. Waterschap Brabantse Delta maakt dit water schoon en brengt het terug naar de natuur.

Heeft u een woning en een bedrijf in één pand?

U betaalt dan voor allebei apart belasting.

Hoe berekenen wij deze belasting?

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid en de vervuiling van het afvalwater. Omdat niet iedereen meet hoeveel water er geloosd wordt, gaat het waterschap er van uit dat je dezelfde hoeveelheid water loost als dat je inneemt. De hoeveelheid ingenomen water krijgen wij aangeleverd van de waterleverancier. In de tabel ‘afvalwater coëfficiënten’ staat per bedrijfssoort hoe vuil het water is. Dit keer de hoeveelheid ingenomen water geeft het aantal vervuilingseenheden. Komt het aantal uit tussen de 1 en 5 dan wordt het 3, is het aantal kleiner dan 1, dan wordt het 1. U betaalt dus altijd tenminste voor 1 vervuilingseenheid belasting.

Aangifte

Wanneer wij gegevens van u nodig hebben om het aantal vervuilingseenheden te berekenen, of wanneer zaken niet duidelijk zijn, sturen wij u een brief om aangifte te doen. In deze brief staat waarover u aangifte moet doen en welk jaar. Ook staan in deze brief de inlogcodes om aangifte te kunnen doen en wanneer de aangifte gedaan moet zijn.

U doet digitaal aangifte

Het doen van aangifte is verplicht. In de aangifte worden verschillende dingen van u gevraagd, vul deze zo juist mogelijk in.
Bent u te laat, doet u geen aangifte of vult u expres verkeerde gegevens in? Dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete is geregeld in onze beleidsregels.