Wat is een automatische incasso?

Aanvragen of wijzigen automatische incasso? 
Wilt u graag een automatische incasso aanvragen? Of wilt u graag uw rekeningnummer aanpassen voor automatische incasso? Dit regelt u eenvoudig via Zelf online regelen. De persoon aan wie de belastingaanslag is opgelegd logt dan in met zijn/haar DigiD. 

Wat is een automatische incasso?
Met een machtiging vindt u het goed dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De voordelen zijn:
- u kunt in delen betalen
- u vergeet niet te betalen

Hoe regelt of wijzigt u een automatische incasso?
Via Zelf online regelen. U kunt dit niet via de telefoon doen.
Ook na een aanmaning of dwangbevel kunt u automatische incasso aanvragen.

In hoeveel delen betaalt u?
Wij schrijven het bedrag in 10 delen van uw rekening af. 
Dit geldt niet voor de bedragen onder € 100,- en boven € 10.000,-. Dan incasseren wij de aanslag in één keer.  

Beëindiging machtiging
Wanneer de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden wordt gestorneerd, wordt de machtiging beëindigd. Uw automatische incasso voor dit belastingjaar wordt stopgezet. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.
Nieuwe aanslagen worden ook niet meer automatisch geïncasseerd en kunt u een nieuwe automatische incasso aanvragen via Zelf online regelen