Wat is een automatische incasso?

Aanvragen of wijzigen automatische incasso? 
Wilt u graag een automatische incasso aanvragen? Of wilt u graag uw rekeningnummer aanpassen voor automatische incasso? Dit regelt u eenvoudig via Zelf online regelen. De persoon aan wie de belastingaanslag is opgelegd logt dan in met zijn/haar DigiD. 

Wat is een automatische incasso?
Met een machtiging vindt u het goed dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De voordelen zijn:
- u kunt in delen betalen
- u vergeet niet te betalen

Hoe regelt of wijzigt u een automatische incasso?
Via Zelf online regelen. U kunt dit niet via de telefoon doen.
Ook na een aanmaning of dwangbevel kunt u automatische incasso aanvragen.

In hoeveel delen betaalt u?
Wij schrijven het bedrag in 10 delen van uw rekening af. 
Dit geldt niet voor de bedragen onder € 100,- en boven € 10.000,-. Dan incasseren wij de aanslag in één keer.  

Beëindiging machtiging
Als u de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden terugboekt (storneert), stopt uw automatische incasso voor dit belastingjaar. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.
Nieuwe aanslagen incasseren wij dan niet meer automatisch. U moet eerst een nieuwe automatische incasso aanvragen via Zelf online regelen