Tarieven 2019

Belastingtarieven Oosterhout 2019.

Belastingsoort 2019
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1084%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2031%
Niet-woningen gebruikers 0,1775%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 210,00
Niet in hoofdzaak woning: € 210,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water, per m3 € 0,50
Afvalstoffenheffing Diftar  
Vast bedrag per perceel  €  126,00
Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een GFT- of restafvalcontainer, per perceel:  
  • per lediging / verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval
€ 3,80/ 0,42
  • aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container
€ 2,05
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond €34,08
Voor elke volgende hond € 68,18
Per kennel € 217,68