Als u niet kunt betalen: kwijtschelding

Wat doet u als u de belastingen niet kunt betalen?
Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u ons vragen of u de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet hoeft te betalen. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar het saldo op uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen zoals bijvoorbeeld een auto of koopwoning. 

Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat ‘kwijtschelding’.

Kunt u niet in één keer betalen? Of wilt u in termijnen betalen?
Ga dan naar Over uw betaling.

Wilt u direct kwijtschelding aanvragen?
Via deze link kunt u direct kwijtschelding aanvragen. Zelf online regelen. 

Getroffen door de toeslagaffaire?
Besluit anticipatie verzamelwet hersteloperatie toeslagen