Executieverkopen

Op deze pagina vindt u onze executieverkopen. Deze verkopen worden door de belastingdeurwaarder van de Belastingsamenwerking West-Brabant bekend gemaakt. De veiling is openbaar. Wij nodigen u uit om mee te bieden.