Executieverkopen

Op deze pagina vindt u onze executieverkopen. Deze verkopen worden door de belastingdeurwaarder van de Belastingsamenwerking West-Brabant bekend gemaakt. De veiling is openbaar. In de bijlagen vindt u de plaats van verkoop.