Vergaderstukken

Vergaderdata 2024

  • 26 januari 2024
  • 5 april 2024
  • 5 juli 2024
  • 1 november 2024
  • 20 december 2024

Vergaderdatum 26 januari 2024

Vergaderdata 2023

Vergaderdatum 27 oktober 2023

Vergaderdatum 7 juli 2023

Vergaderdatum 31 maart 2023

Vergaderdatum 27 januari 2023

Vergaderdata 2022

Vergaderdatum 21 oktober 2022

Vergaderdatum 8 juli 2022

Vergaderdatum 8 april 2022

Vergaderdatum 21 januari 2022

Vergaderdata 2021

 

Vergaderdatum 22 oktober 2021

Agdp 0 Agenda vergadering 22 oktober 2021
Agdp 2a Concept-verslag AB-vergadering 16 juli 2021
Agdp 2b Besluitenlijst AB vergadering 16 juli 2021
Agdp 3a Input op agendapunten vanuit Regie-overleg 7 oktober 2021
Agdp 4a Brief financieel toezicht begroting 2022
Agdp 5a Toezending vastgestelde Programmabegroting BWB 2022 aan deelnemers BWB
Agdp 5b Brief 22 juli 2021 toezending Programmabegroting BWB 2022 College GS provincie NB
Agdp 6a Memo voortgang Implementaties
Agdp 6b Memo verloop investeringskrediet
Agdp 6c Memo onderzoek SOR september 2021
Agdp 7.1 1e Begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.2 Voorstel en besluit - na zienswijze 1e Berap
Agdp 7.3 gemeente Bergen op Zoom concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 BWB
Agdp 7.4 gemeente Breda concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 BWB
Agdp 7.5 gemeente Dongen zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.6 gemeente Etten-Leur concept zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.7 gemeente Halderberge zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.8 gemeente Moerdijk concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 BWB
Agdp 7.9 gemeente Oosterhout concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 BWB
Agdp 7.10 gemeente Roosendaal Zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.11 gemeente Rucphen zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.12 gemeente Woensdrecht zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 BWB
Agdp 7.13 gemeente Zundert concept zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 7.14 Waterschap Brabantse Delta zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2021
Agdp 8 2e Bestuursrapportage 2021
Agdp 8 AB Voorstel en besluit 2e berap 2021
Agdp 9 AB Voorstel en besluit
Agdp 9 Spoorboekje 2022
Agdp 9 Vergaderschema 2022
Agdp 10 AB-voorstel en besluit over het behouden van uniformiteit bij de kwijtschelding

Vergaderdatum 16 juli 2021

Agenda AB vergadering 16 juli 2021
Agdp  2a Concept-verslag AB-vergadering 9 april 2021 
Agdp  2b Besluitenlijst AB vergadering 9 april 2021
Agdp  4a 20210507 AB Interbestuurlijk toezicht beleidsproducten 2021
Agdp  4a Factsheet IBT Informatie- en archiefbeheer Gemeenschappelijke regeling
Agdp  4a Uitvoeringspogramma IBT 2021
Agdp  5a Aanbiedingsbrief ontwerp-Programmabegroting BWB 2022 aan alle deelnemers voor uitbrengen zienswijze
Agdp  5b Aanbieding definitieve Jaarrekening BWB 2020 aan alle deelnemers
Agdp  5c Indienen jaarstukken 2020 BWB aan het college van gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
Agdp  6a Memo voortgang project gebruiksoppervlak juni 2021
Agdp  6b Memo voortgang project implementatie ICT 03062021
Agdp  6c Memo verloop investeringskrediet
Agdp  6d DB-besluit tot anticiperen op concept Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Agdp  6e DB-besluit uitstel aanbesteden bancaire diensten
Agdp  6f DB-besluit uitstel aanbesteden print couverteer en maildiensten
Agdp  6g DB-besluit inzake uitstel van betaling en invorderingsrente
Agdp  7 Aanvraag Innovatiebudget Digitale Overheid 1500025034154
Agdp  7 AB-voorstel Digitale Uitwisseling West-Brabant (DUW)
Agdp  8 AB Voorstel en Besluit jaarverslag 2020 klachtenafhandeling
Agdp  8 BWB - Jaarverslag klachten 2020
Agdp  8 Cie Ombudsman aanbiedingsbrief jaarverslag 2020
Agdp  8 Cie Ombudsman jaarverslag 2020
Agdp  8 Jaarverslag 2020 Nationale Ombudsman
Agdp  9 Opdracht Waardebezwaren AB voorstel
Agdp  9 Opdracht Waardebezwaren bestuursversie juni 2021
Agdp  10 AB voorstel SOR
Agdp  10 Presentatie bestuurlijk toolbox VNG 0 (1)
Agdp  10 Voorstel onderzoek SOR
Agdp  11 1e Bestuursrapportage 2021 versie AB definitief
Agdp  11 AB Voorstel en besluit 1e berap 2021 def
Agdp  11 Begrotingswijziging  01-2021
Agdp  12  Gemeente Rucphen, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 AB Voorstel en besluit - begroting 2022 incl
Agdp  12 Begroting 2022 - versie AB 30 maart 2022
Agdp  12 Gemeente Bergen op Zoom, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Breda, CONCEPT-zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Dongen, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Etten-Leur, Zienswijze begroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Halderberge, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Moerdijk, bijlage bij besluit Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Moerdijk, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Oosterhout, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Roosendaal, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Woensdrecht, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Gemeente Zundert, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB
Agdp  12 Waterschap Brabantse Delta, Zienswijze programmabegroting 2022 BWB

Vergaderdatum 9 april 2021

AB Agenda vergadering 9 april 2021
Agdp  2a Concept-verslag AB-vergadering 22 januari 2021
Agdp  2b  Besluitenlijst AB vergadering 22 januari 2021
Agdp  5a  Brief aan Bergen op Zoom inzake afschaffen hondenbelasting 20210215091621
Agdp  5b  Brief aan Dongen inzake afschaffing hondenbelasting 20210215091611
Agdp  6  Bericht datalek BWB aan raadsgriffies en algemeen bestuur WBD 18 maart 2021
Agdp  6a  Memo voortgang project gebruiksoppervlak maart 2021
Agdp  6b  Memo voortgang project implementatie ICT
Agdp  6c  Memo verloop investeringskrediet
Agdp  6d  Kamerbrief 14 januari 2021 Motie Lodders Van Weyenberg briefBZK
Agdp  6d  Motie Lodders en Van Weyenberg  Kamerstukken 35029-20
Agdp  6d  Oplegnotitie verduurzaming in belastingen
Agdp  6e  Motie bezwaarschriften NCNP kosten de gemeenschap veel geld
Agdp  7   Evaluatie en beeindigen project Uniformering en vereenvoudiging belastingverordeningen
Agdp  8  BWB - Accountantsverslag 2020 gedateerd 23 maart 2021
Agdp  8  Jaarstukken 2020 - AB Voorstel en besluit
Agdp  8  Jaarstukken 2020 definitief versie 22 maart 2021
Agdp  9   Begroting 2022 - AB Voorstel en besluit
Agdp  9   Begroting 2022 - versie AB
Agdp  9  Kostenverdeelstaat begroting 2022 voor deelnemers versie 30 maart 2022
Agdp  9  Notitie Verloop deelnemersbijdragen 2020-2022

Vergaderdatum 22 januari 2021

Agdp 2a Concept-verslag AB-vergadering 30 oktober 2020
Agdp 2b Besluitenlijst AB vergadering 30 oktober 2020
Agdp 2c Concept-verslag AB-vergadering 18 december 2020
Agdp 2d Besluitenlijst AB vergadering 18 december 2020
Agdp 4a West-Brabants Archief Voortgangsrapportage 2020 Belastingsamenwerking
Agdp 4b Brief gemeente Breda inzake beëindiging dienstverlening afhandeling bezwaarschriften parkeerbelastingen
Agdp 4c Brief gem Bergen op Zoom inzake afschaffen hondenbelasting
Agdp 5b Aanbieding vastgestelde 2e begrotingswijziging BWB 2020 deelnemers BWB
Agdp 5b Bijlage 1 Besluit Algemeen Bestuur van 18 december 2020 tot vaststellen 2e begrotingswijziging BWB 2020 (1)
Agdp 5b Bijlage 2 2e begrotingswijziging BWB 2020 BWN 02-2020
Agdp 5c Bijlage 1 Besluit Algemeen Bestuur van 18 december 2020 tot vaststellen 2e begrotingswijziging BWB 2020 (2)
Agdp 5c Bijlage 2 2e begrotingswijziging BWB 2020 BWN 02-2020 (1)
Agdp 5c Brief 22 december 2020 toezending 2e begrotingswijziging BWB 2020 College GS provincie NB
Agdp 6a Memo voortgang project gebruiksoppervlak januari 2021 v2
Agdp 6b Memo voortgang project implementatie ICT 04-01-2021 versie 0
Agdp 6c Memo verloop investeringskrediet 4 - december 2020
Agdp 6d BWB - Auditplan 2020
Agdp 6d BWB - Managementletter 2020
Agdp 6e DB-besluit d.d 4 december 2020
Agdp 6e Presentatie herschikking DEF 2
Agdp 6f  Voorstel voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2021 Versie 3
Agdp 7   AB Voorstel en besluit controleprotocol BWB
Agdp 7   Controleprotocol boekjaar 2020 BWB
Agdp 8   AB Voorstel en besluit
Agdp 8   Rechtmatigheidsverantwoording 2021
Agdp 9   AB Voorstel en besluit (1)
Agdp 9   BWB - Kadernota 2022-2025
Agdp 10 AB Voorstel en besluit (2)
Agdp 10 Bijlage 1 - Financiele verordeningenstructuur
Agdp 10 Bijlage 2 - 1
Agdp 10 Bijlage 3 - 2
Agdp 10 Bijlage 4 - 3
Agdp 10 Notitie verordeningenstructuur BWB - def

Vergaderdata 2020

 

Vergaderdatum 18 december 2020

Agenda AB vergadering 18 december 2020
Agdp 3  AB Voorstel en besluit - 2e bestuursrapportage na zienswijze
Agdp 3  BWN 02-2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Bergen op Zoom 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Dongen 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Etten-Leur 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Moerdijk 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Oosterhout 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Roosendaal 2e Begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Rucphen 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage (Concept) Zienswijze gemeente Zundert 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage Zienswijze gemeente Halderberge 2e begrotingswijziging BWB 2020
Bijlage Zienswijze gemeente Woensdrecht 2e bestuursrapportage 2020 BWB
Bijlage Zienswijze Waterschap Brabantse Delta 2e begrotingswijziging 2020

Vergaderdatum 30 oktober 2020

Agenda AB vergadering 30 oktober 2020
Agdp 2 Verslag vergadering Algemeen Bestuur 24 juli 2020 concept
Agdp 4a Ingekomen stukken Provincie Noord-Brabant Toezichtbevindingen vanuit financieel toezicht over begroting 2021
Agdp 6a Memo voortgang project gebruiksoppervlak oktober 2020
Agdp 6b Memo voortgang project implementatie ICT 22-09-2020 versie 0.2
Agdp 6c Eindmemo Implementatie AFAS 15-09-20
Agdp 6d Memo verloop investeringskrediet
Agdp 6e Memo maatwerk bij invordering agv coronamaatregelen
Agdp 6f DB besluit 16 oktober 2020 tot aanwijzen van plaatsvervangend directeur BWB
Agdp 7 AB Voorstel en Besluit administratieve verwerking vervolgingskosten begroting 2021
Agdp 7 Verwerking opbrengst vervolgingskosten vanaf begroting 2021
Agdp 8 1e berotingswijziging 2020 AB Voorstel en besluit - na zienswijze
Agdp 8 BWN 01-2020
Agdp 8 Concept zienswijze gemeente Bergen op Zoom 1e begrotingswijziging 2020
Agdp 8 Concept zienswijze gemeente Roosendaal definitief op 15 oktober
Agdp 8 Concept-zienswijze gemeente Moerdijk 1e wijziging Begroting 2020 BWB
Agdp 8 Zienswijze gemeente Halderberge Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020
Agdp 8 Zienswijze gemeente Oosterhout 1e begrotingswijziging 2020 BWB
Agdp 8 Zienswijze gemeente Rucphen 1e begrotingswijziging BWB
Agdp 8 Zienswijze gemeente Woensdrecht 1e begrotingswijziging 2020
Agdp 8 Zienswijze gemeente Zundert 1e begrotingswijziging 2020 BWB
Agdp 8 Zienswijze Waterschap Brabantse Delta 1e begrotingswijziging 2020 BWB
Agdp 9 2e bestuursrapportage 2020 def
Agdp 9 AB Voorstel en besluit - 2e bestuursrapportage
Agdp 9 BWN 02-2020
Agdp 10 AB Voorstel - Besluit overg.reg. DEF (002)
Agdp 10 Overgangsregeling begroting 2021 - notitie def
Agdp 11 Analyse kostenverloop BWB 2016-2019 - versie 16 okt 2020
Agdp 11 Analyse Kostenverloop AB Voorstel en Besluit
Agdp 12 Eindrapportage en adviezen project uniformering en vereenvoudiging belastingverordening deelnemers fase 1
Agdp 13 AB Voorstel en besluit
Agdp 13 Spoorboekje PC 2021
Agdp 13 Vergaderschema 2021

Vergaderdatum 24 juli 2020

Agenda AB vergadering 24 juli 2020
Agdp 2  Verslag vergadering Algemeen Bestuur 29 mei 2020 concept
Agdp 4a Brief BoZ bestuurlijke vertegenwoordiging BWB
Agdp 4b Verzoek Hiswa Recron inzake toeristenbelasting
Agdp 5a Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2021 aan alle deelnemers
Agdp 5b Beantwoording verzoek Hiswa Recron d.d. 17 juli 2020
Agdp 6a  Publicatie Staatscourant 29 juni 2..., nr. 45081, zevende wijziging GR-BWB
Agdp 6b  Memo gevolgen corona - Belastingsamenwerking West-Braban- 2020 06 - 25
Agdp 6c  Memo verloop investeringskrediet 2 - juli 2020
Agdp 6d  Memo voortgang project gebruiksoppervlak juli 2020 v2
Agdp 6e  Memo voortgang project implementatie ICT 29/06/2020
Agdp 6f   Voortgangsmemo implementatie AFAS juni 2020
Agdp 7a  1e Bestuursrapportage 2020
Agdp 7b  Begrotingswijziging BWB 01-2020
Agdp 7c  AB AB voorstel en besluit
Agdp 8a  Programmabegroting 2021 - definitief
Agdp 8b  AB Voorstel en besluit - begroting 2021 incl. zienswijzen
Agdp 8c  Zienswijze gem. Bergen op Zoom d.d. 23 juni 2020
Agdp 8d - Zienswijze gem. Breda d.d. 2 juli 2020
Agdp 8e - Bijlage sjabloon zienswijze gem Breda d.d. 2 juli 2020
Agdp 8f - Zienswijze gem Dongen d.d. 2 juli 2020
Agdp 8g - Zienswijze gem Etten-Leur d.d. 24 juni 2020
Agdp 8h - Zienswijze gem Halderberge d.d. 2 juli 2020
Agdp 8i - Zienswijze gem Moerdijk d.d. 18 juni 2020
Agdp 8j - bijlage zienswijze gem Moerdijk
Agdp 8k - Zienswijze gem Oosterhout d.d. 25 juni 2020
Agdp 8l - Zienswijze gem Roosendaal 25 juni 2020 
Agdp 8m - Zienswijze gem Rucphen d.d. 8 juli 2020 
Agdp 8n - Zienswijze gem Woensdrecht d.d. 18 juni 2020
Agdp 8o - Zienswijze gem Zundert d.d. 7 juli 2020
Agdp 8p Zienwijze Waterschap Brabantse Delta d.d. 8 juli 2020
 

Vergaderdatum 28 mei 2020

Agenda AB vergadering 28 mei 2020
Agdp 2  Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 17 april 2020
Agdp 4a Brief d.d. 1 mei 2020 gem. Oosterhout inzake effecten corona op begroting 2020
Agdp 4b Brief d.d. 28 april 2020 Provincie Brabant Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag IBT 2019​​
Agdp  5   Tijdsplanning besluitvorming nieuwe kostenverdeelstaat
Agdp  6   DB-besluit d.d. 20 mei 2020 inzake Corona uitstel en invorderingsrente
Agdp  7   Nieuwe systematiek kostentoedeling 2021
Agdp  7  Voorstel tot vaststellen Nieuwe systematiek kostentoedeling 2021
Agdp  8   AB-voorstel Ontwerp-begroting 2021
Agdp  8   Analyse Kostenverdeelstaat 2021 versus begroting 2020
Agdp  8   Programmabegroting 2021
Agdp  9   AB Voorstel KPI
Agdp  9   Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2019
Agdp  9   Rodin toets 2020
Agdp  9   WBA KPI-rapportage 2019
Agdp 10  AB-voorstel tot het vaststellen Jaarverslag klachtenbehandeling BWB 2019
Agdp 10  Jaarverslag Commissie Ombudsman 2019 BWB
Vastgesteld jaarverslag klachtenbehandeling 2019

Vergaderdatum 17 april 2020

Agenda AB vergadering 17 april 2020
Agdp  2   Verslag vergadering Algemeen Bestuur 24 januari 2020
Agdp  4a Brief aan Besturen GR van wethouders financiën regio West-Brabant
Agdp  6   Bestuurlijke Besluitvorming Corona
Agdp  7   Voorstel verlaging voorlopige aanslagen toeristenbelasting (corona)
Agdp  8   AB Voorstel aanwijzen DB-lid
Agdp  9   Jaarstukken 2019
Agdp  9   Jaarstukken 2019 - AB Voorstel en besluit
Agdp  9   Begeleidende brief Controleverklaring 2019
Agdp  9   Controleverklaring 2019 - NG
Agdp  9   Accountantsverslag 2019
Agdp  9   Jaarrekening 2019 - gewaarmerkt
Agdp 10  Programmabegroting - Definitief
Agdp 10  AB Voorstel en besluit
Agdp 10  Nota kostenverdeelsystematiek 2020 BWB
Agdp 11a  Memo voortgang project gebruiksoppervlak maart 2020
Agdp 11b  Memo voortgang project implementatie ICT 18032020
Agdp 11c  Voortgangsmemo Implementatie AFAS
Agdp 11d  Memo verloop investeringskrediet

Vergaderdatum 24 januari 2020

Agenda AB vergadering 24 januari 2020
Agdp 2 Verslag vergadering AB 1 november 2019
Agdp 4a Gemeente Moerdijk besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4b Gemeente Etten-Leur besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4c Gemeente Oosterhout besluit aansluiting GR bij WSGO
Agdp 4d Gemeente Bergen op Zoom besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4e Gemeente Rucphen besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4f Gemeente Woensdrecht besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4g Bevestigingsbrief WSGO Belastingsamenwerking West-Brabant
Agdp 4h Brief gemeente Bergen op Zoom inzake afschaffing reclamebelasting
Agdp 4i Directeurenoverleg - VNG Presentatie SOR
Agdp 4i AB Voorstel Presentatie SOR
Agdp 5a Brief gemeente Breda inzake financieel resultaat afschaffen hondenbelasting
Agdp 5b Brief gemeente Bergen op Zoom inzake financieel resultaat afschaffen reclamebelasting
Agdp 5c Brief Aansluiten Werkgeversvereniging SGO en instemming wijziging GR
Agdp 6  Auditplan Astrium Accountants 2019
Agdp 7 Controleprotocol boekjaar 2019 BWB
Agdp 7 AB Voorstel en besluit - Controleprotocol BWB 2019
Agdp 8  Managementletter Astrium Accountants 2019
Agdp 9 AB voorstel Strategie 2020 2024
Agdp 10 AB Voorstel zevende wijziging GR BWB
Agdp 11 Kadernota 2021
Agdp 11 AB Voorstel en Besluit Kadernota 2021
Agdp 12a Memo voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Agdp 12b Memo voortgang project Implementatie ICT
Agdp 12c Memo voortgang project Aanbesteding financiele applicatie

Vergaderdata 2019

 

Vergaderdatum 1 november 2019

Agenda AB vergadering 1 november 2019
Agdp  3  Verslag vergadering AB 5 juli 2019
Agdp 4a  Staat van de WOZ 2019
Agdp 5a  Verzamelbrief 12 juli 2019 Waarderingskamer
Agdp 5b  Berichtgeving gemeente Breda afschaffen hondenbelasting per 2020
Agdp 5c Brf 29 augustus provincie Noord-Brabant inz toezichtbevindingen Begroting 2020
Agdp 7a  Memo voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Agdp 7b  Memo voortgang project Aanbesteding belastingapplicaties
Agdp  8  3e Interne begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  AB Voorstel en Besluit 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  BWB - 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  9  Voorstel tot aansluiten Werkgeversvereniging WSGO
Agdp 10  Vergaderschema 2020
Agdp 10  Voorstel Vergaderschema en P&C cyclus 2020
Agdp 11  Strategie BWB 2020 - 2024
Agdp 11  Voorstel vaststellen Strategie 2020 - 2024
Agdp 12  Voorstel vaststellen uitwerking strategienota BWB 2020 - 2024
Agdp 12  Grip op verordeningen versie 3.0 oktober 2019
Agdp 12  bijlage A bij grip op verordeningen
Agdp 12  bijlage B bij grip op verordeningen versie 3.1

Vergaderdatum 5 juli 2019

Agenda AB vergadering 5 juli 2019
Agdp 2 Verslag vergadering 25 april 2019
Agdp 6 Aanwijzen voorzitter AB en DB
Agdp 7 Voorstel vaststellen Programmabegroting 2020
Agdp 7 Programmabegroting 2020
Agdp 7  Voorstel kennisnemen 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging
Agdp 7 Mededeling concept zienswijze gem. Bergen op Zoom
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Breda
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Etten-Leur
Agdp 7 Zienswijze gemeente Moerdijk
Agdp 7 Zienswijze gemeente Roosendaal
Agdp 7 Zienswijze gemeente Halderberge
Agdp 7 Zienswijze gemeente Rucphen
Agdp 7 Zienswijze gemeente Woensdrecht
Agdp 7 Zienswijze Waterschap Brabantse Delta
Agdp 8 1e bestuursrapportage 2019
Agdp 8 Interne begrotingswijziging 
Agdp 9a Memo voortgang project aanbesteding
Agdp 9b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 9c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda 

Vergaderdatum 25 april 2019

Agenda AB vergadering 25 april 2019
Agdp 6a Memo voortgang project aanbesteding

Agdp 6b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 6c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda
Agdp 7 AB Voorstel vaststellen raadsinformatiebrief
Agdp 8 Voorstel en besluit follow-up KPI
Agdp 8 Plan van Aanpak KPI
Agdp 8 West-Brabants archief 
Agdp 9 AB Voorstel vaststellen jaarverslag klachtenbehandeling
Agdp 9 Jaarverslag commissie Ombudsman
Agdp 10 Voorstel kennisnemen van voorlopige jaarstukken
Agdp 10 Voorlopige jaarstukken
Agdp 11 Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 12 Voorstel AB aansluitovereenkomst

Vergaderdatum 25 januari 2019

Agenda AB vergadering 25 januari 2019
Agdp 2 Concept-verslag vergadering AB 9 november 2018
Agdp 6 Voordracht aan AB tot aanwijzing plaatsvervangend voorzitter AB en DB
Agdp 7 Auditplan jaarrekening 2018
Agdp 7 Begeleidende brief Astrium Accountants
Agdp 8 AB-voorstel Controleprotocol 2018
Agdp 8 Controleprotocol boekjaar 2018 BWB
Agdp 9 Planning & Control Cyclus 2019 Spoorboekje
Agdp 10 AB voorstel begrotingswijziging uitbreiding taken Breda - na zienswijze
Agdp 10 Begrotingswijziging 1-2019
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Etten-Leur
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Halderberge
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Woensdrecht
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Roosendaal
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijzing 2019 Waterschap Brabantse Delta
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Kadernota 2020
Agdp 11 Kadernota 2020
Agdp 12 Voorstel tot vaststelling vergaderdata AB 2019

Vergaderdata 2018

 Vergaderdatum 9 november 2018

 Vergaderdatum 6 juli 2018

Vergaderdatum 20 april 2018

Vergaderdatum 26 januari 2018

Vergaderdatum 27 oktober 2017

Vergaderdatum 31 augustus 2017

Vergaderdatum 14 juli 2017

Vergaderdatum 23 juni 2017

Vergaderdatum 13 april 2017

Vergaderdatum 21 oktober 2016

Vergaderdatum 1 juli 2016

Vergaderdatum 15 april 2016