Vergaderstukken

Vergaderdata 2019

 

Vergaderdatum 1 november 2019

Agenda AB vergadering 1 november 2019
Agdp  3  Verslag vergadering AB 5 juli 2019
Agdp 4a  Staat van de WOZ 2019
Agdp 5a  Verzamelbrief 12 juli 2019 Waarderingskamer
Agdp 5b  Berichtgeving gemeente Breda afschaffen hondenbelasting per 2020
Agdp 5c Brf 29 augustus provincie Noord-Brabant inz toezichtbevindingen Begroting 2020
Agdp 7a  Memo voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Agdp 7b  Memo voortgang project Aanbesteding belastingapplicaties
Agdp  8  3e Interne begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  AB Voorstel en Besluit 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  BWB - 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  9  Voorstel tot aansluiten Werkgeversvereniging WSGO
Agdp 10  Vergaderschema 2020
Agdp 10  Voorstel Vergaderschema en P&C cyclus 2020
Agdp 11  Strategie BWB 2020 - 2024
Agdp 11  Voorstel vaststellen Strategie 2020 - 2024
Agdp 12  Voorstel vaststellen uitwerking strategienota BWB 2020 - 2024
Agdp 12  Grip op verordeningen versie 3.0 oktober 2019
Agdp 12  bijlage A bij grip op verordeningen
Agdp 12  bijlage B bij grip op verordeningen versie 3.1

Vergaderdatum 5 juli 2019

Agenda AB vergadering 5 juli 2019
Agdp 2 Verslag vergadering 25 april 2019
Agdp 6 Aanwijzen voorzitter AB en DB
Agdp 7 Voorstel vaststellen Programmabegroting 2020
Agdp 7 Programmabegroting 2020
Agdp 7  Voorstel kennisnemen 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging
Agdp 7 Mededeling concept zienswijze gem. Bergen op Zoom
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Breda
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Etten-Leur
Agdp 7 Zienswijze gemeente Moerdijk
Agdp 7 Zienswijze gemeente Roosendaal
Agdp 7 Zienswijze gemeente Halderberge
Agdp 7 Zienswijze gemeente Rucphen
Agdp 7 Zienswijze gemeente Woensdrecht
Agdp 7 Zienswijze Waterschap Brabantse Delta
Agdp 8 1e bestuursrapportage 2019
Agdp 8 Interne begrotingswijziging 
Agdp 9a Memo voortgang project aanbesteding
Agdp 9b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 9c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda 

Vergaderdatum 25 april 2019

Agenda AB vergadering 25 april 2019
Agdp 6a Memo voortgang project aanbesteding

Agdp 6b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 6c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda
Agdp 7 AB Voorstel vaststellen raadsinformatiebrief
Agdp 8 Voorstel en besluit follow-up KPI
Agdp 8 Plan van Aanpak KPI
Agdp 8 West-Brabants archief 
Agdp 9 AB Voorstel vaststellen jaarverslag klachtenbehandeling
Agdp 9 Jaarverslag commissie Ombudsman
Agdp 10 Voorstel kennisnemen van voorlopige jaarstukken
Agdp 10 Voorlopige jaarstukken
Agdp 11 Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 12 Voorstel AB aansluitovereenkomst

Vergaderdatum 25 januari 2019

Agenda AB vergadering 25 januari 2019
Agdp 2 Concept-verslag vergadering AB 9 november 2018
Agdp 6 Voordracht aan AB tot aanwijzing plaatsvervangend voorzitter AB en DB
Agdp 7 Auditplan jaarrekening 2018
Agdp 7 Begeleidende brief Astrium Accountants
Agdp 8 AB-voorstel Controleprotocol 2018
Agdp 8 Controleprotocol boekjaar 2018 BWB
Agdp 9 Planning & Control Cyclus 2019 Spoorboekje
Agdp 10 AB voorstel begrotingswijziging uitbreiding taken Breda - na zienswijze
Agdp 10 Begrotingswijziging 1-2019
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Etten-Leur
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Halderberge
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Woensdrecht
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Roosendaal
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijzing 2019 Waterschap Brabantse Delta
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Kadernota 2020
Agdp 11 Kadernota 2020
Agdp 12 Voorstel tot vaststelling vergaderdata AB 2019

Vergaderdata 2018

 Vergaderdatum 9 november 2018

 Vergaderdatum 6 juli 2018

Vergaderdatum 20 april 2018

Vergaderdatum 26 januari 2018

Vergaderdatum 27 oktober 2017

Vergaderdatum 31 augustus 2017

Vergaderdatum 14 juli 2017

Vergaderdatum 23 juni 2017

Vergaderdatum 13 april 2017

Vergaderdatum 21 oktober 2016

Vergaderdatum 1 juli 2016

Vergaderdatum 15 april 2016