Belasting voor het lozen van afvalwater in het oppervlaktewater

U betaalt belasting voor het lozen van uw afvalwater in het oppervlaktewater. De belasting is verschillend voor woningen en bedrijven.