Tarieven 2023

Belastingtarieven Moerdijk 2023

Belastingsoort 2023
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0726 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,3201 %
Niet-woningen gebruikers 0,2570 %
Rioolheffing  
Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning:  
Eénpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 216,38
Eénpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 394,67
Meerpersoonshuishouden tot en met 500 m3 € 288,51
Meerpersoonshuishouden vanaf 501 m3 € 466,80
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning tot en met 500 m3 € 288,51
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning van 501 m3  t/m 1.000 m3  € 466,80
Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt als niet-woning vanaf 1.001 m, per m3 € 0,65
Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel  
tot en met 500 m3 € 437,93
te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 € 437,93
te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3   € 0,94
Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing  
Afvalstoffenheffing (particulieren):  
Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden € 254,06
Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden € 338,74
Reinigingsheffing (bedrijven):  
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW € 338,74