Belasting voor het watersysteem

U betaalt belasting als u een watersysteem gebruikt. Er zijn 3 soorten belasting: