Tarieven 2023

Belastingtarieven Loon op Zand 2023

Belastingsoort 2023
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1071 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2479 %
Niet-woningen gebruikers 0,1966 %
Rioolheffing   
Vastrecht per perceel € 210,00

Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf;
251 mtot en met 500 m3

€ 357,00
501 mtot en met 750 m3 € 504,00
751 m3 tot en met 1.000 m3 € 630,00
1.001 m3 tot en met 5.000 m3
verhoogd met een bedrag per m3 boven de 1.000 mvan
€ 630,00
€ 0,01
Voor een hoeveelheid van 5.001 m3 of meer verhoogd met 
per m3 boven de 5.000 m3 water
€ 0,02
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 241,44
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 328,20
extra papiercontainer € 37,30
extra 140 ltr gft-container € 101,54
extra 240 ltr gft-container € 126,97
extra 140 ltr restafval container € 128,07
extra 240 ltr restafval container € 211,93
reinigingsrechten bedrijfsafval € 397,20
Hondenbelasting  
Eerste hond € 40,34
Tweede en volgende hond € 60,30
Per kennel € 221,57