Tarieven 2019

Belastingtarieven Rucphen 2019

Belastingsoort 2019
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1098%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1610%
Niet-woningen gebruikers 0,1313%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel, in hoofdzaak woning € 207,02
percelen die in hoofdzaak tot woning dienen en waarbij sprake is van het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde IBA € 157,52
Perceel, niet in hoofdzaak woning, een percentage van de heffingsmaatstaf, namelijk:
met dien verstande dat, per perceel niet meer wordt geheven dan € 2.500,00
0,0987%
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel    € 124,20
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding:  
- Per lediging van een GFT-container € 2,40
- Per lediging van een Restafval-container € 6,85
- Per inworp in een ondergrondse verzamelcontainer € 1,35