Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over hoe wij met u omgaan?
Vindt u dat we niet serieus naar u luisteren? Dat we u aan het lijntje houden? Dat we niet fatsoenlijk zijn? Of dat we u niet goed behandelen? Dan waarderen we het als u ons dat laat weten. U bereikt ons via (076) 529 83 00.
Vindt u onze reactie niet voldoende? Dan kunt u een klacht sturen naar onze klachtencoördinator.

Heeft u een klacht over de inhoud?
Bent u het niet eens met uw aanslag, de belastingtarieven, een bezwaarschrift of een besluit van ons? Bijvoorbeeld een besluit om u geen kwijtschelding te geven?

Dan kunt u in bezwaar of beroep gaan.

Hoe stuurt u een klacht?

  • U stuurt uw klacht via een e-mail, brief of ons contactformulier.
  • U schrijft erbij: ter attentie van ‘de klachtencoördinator’
  • U schrijft:

           wat uw klacht is;
           over wie uw klacht gaat;
           wanneer de situatie was waarover u klacht gaat.

  • U zet erbij:

           uw naam
           uw adres
           de datum waarop u de klacht stuurt
           uw telefoonnummer (waarmee we u overdag kunnen bellen)

Hoe gaan we met uw klacht om?
We kijken binnen 6 weken naar uw klacht. Soms wordt dit 10 weken. We vragen een toelichting aan u en aan degene over wie de klacht gaat. U krijgt dan via een brief onze reactie.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?
U kunt de Commissie Ombudsman schrijven als u het niet met onze reactie eens bent.
Dat is een onafhankelijke commissie van 3 mensen. Zij kijken naar uw klacht en onze reactie erop.

Adres:
Commissie Ombudsman
Postbus 9620
4801 LS Breda

E-mail: mail@commissieombudsman.nl

U kunt pas een klacht sturen naar de Commissie Ombudsman nadat wij gereageerd hebben op uw klacht!