Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de inhoud?
Bent u het niet eens met uw aanslag, de belastingtarieven, een bezwaarschrift of een besluit van ons? Bijvoorbeeld een besluit om u geen kwijtschelding te geven? Dan kunt u in bezwaar of beroep gaan.

Heeft u een klacht over hoe wij met u omgaan?
Vindt u dat we niet serieus naar u luisteren? Dat we niet fatsoenlijk zijn? Of dat we u niet goed behandelen? Dan waarderen we het als u ons dat laat weten. U bereikt ons via 076 529 83 00.

Hoe stuurt u een klacht?
U kunt uw klacht sturen naar info@bwbrabant.nl of via een brief (Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur)

  • U schrijft erbij: ter attentie van ‘de klachtencoördinator’
  • U schrijft:

          - wat uw klacht is;
          - over wie uw klacht gaat;
          - wanneer de situatie was waarover u klacht gaat.

  • U zet erbij:

           - uw naam
           - uw adres
           - de datum waarop u de klacht stuurt
           - uw telefoonnummer (waarop we u overdag kunnen bereiken)

Klachtenregeling
Weten hoe wij uw klacht behandelen? Lees hier de klachtenregeling.

Hoe gaan we met uw klacht om?
Wij lossen uw klacht graag zo snel mogelijk voor u op. Binnen één week na het indienen van uw klacht kunt u van ons een eerste reactie verwachten. Binnen zes weken zullen wij uw klacht afhandelen. Wij nemen persoonlijk contact met u op. Ontvangt u liever een reactie per mail? Geef dit dan aan bij uw klacht.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?
U kunt de Commissie Ombudsman schrijven als u het niet eens bent met onze reactie. Dat is een onafhankelijke commissie van 3 mensen. Zij bekijken uw klacht en onze reactie hierop en vervolgens doen zij een uitspraak.

Adres:
Commissie Ombudsman
Postbus 9620
4801 LS Breda

E-mail: mail@commissieombudsman.nl

U kunt pas een klacht sturen naar de Commissie Ombudsman wanneer wij gereageerd hebben op uw klacht!