Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over hoe wij met u omgaan?
Vindt u dat we niet serieus naar u luisteren? Dat we niet fatsoenlijk zijn? Of dat we u niet goed behandelen? Dan waarderen we het als u ons dat laat weten.
U bereikt ons via (076) 529 83 00.
Vindt u onze reactie niet voldoende? Dan kunt u een klacht sturen naar onze klachtencoördinator.

Heeft u een klacht over de inhoud?
Bent u het niet eens met uw aanslag, de belastingtarieven, een bezwaarschrift of een besluit van ons? Bijvoorbeeld een besluit om u geen kwijtschelding te geven?

Dan kunt u in bezwaar of beroep gaan.

Hoe stuurt u een klacht?

  • U stuurt uw klacht via een brief (Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur)
    of digitaal via ons contactformulier.
  • U schrijft erbij: ter attentie van ‘de klachtencoördinator’
  • U schrijft:

           wat uw klacht is;
           over wie uw klacht gaat;
           wanneer de situatie was waarover u klacht gaat.

  • U zet erbij:

           uw naam
           uw adres
           de datum waarop u de klacht stuurt
           uw telefoonnummer (waarmee we u overdag kunnen bellen)

Hoe gaan we met uw klacht om?
Wij lossen uw klacht graag zo snel mogelijk voor u op. Binnen één week na het indienen van uw klacht, kunt u van ons een antwoord verwachten. We zullen u persoonlijk benaderen om een reactie te geven. Ontvangt u liever een reactie per mail? Geef dit dan aan bij uw klacht.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?
U kunt de Commissie Ombudsman schrijven als u het niet met onze reactie eens bent.
Dat is een onafhankelijke commissie van 3 mensen. Zij kijken naar uw klacht en onze reactie erop.

Adres:
Commissie Ombudsman
Postbus 9620
4801 LS Breda

E-mail: mail@commissieombudsman.nl

U kunt pas een klacht sturen naar de Commissie Ombudsman nadat wij gereageerd hebben op uw klacht!